Javni razpis za študente in dijake

Avtor — 08.02.2011
Objavljen je bil Javni razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2010, ki ga za svoje izjemne dosežke lahko prejmejo dijaki in študentje. Ti morajo z izjemnimi šolskimi oziroma študijskimi dosežki prispevati k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju v Sloveniji.
Javni razpis za študente in dijake

Objavljen je bil Javni razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2010 (foto: sxc.hu).

Razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2010 je razpisal javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 24.12.2010, rok prijave pa je možen do 25. 2. 2011.

 

Namen razpisa

Namen javnega razpisa je podelitev nagrad dijakom ali študentom, ki z izjemnimi šolskimi oziroma študijskimi dosežki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju v Sloveniji ali v tujini, pod pogojem, da je izjemni dosežek mogoče šteti kot prispevek k trajnostnemu razvoju družbe na omenjenih področjih v Sloveniji. Prispevek k trajnostnemu razvoju družbe pomeni takšen prispevek k razvoju na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju, ki zadovolji sedanje potrebe na teh področjih in ne ogroža zadovoljevanje potreb novih generacij.

Na razpis lahko prijavite zlasti naslednje izjemne dosežke:

 • podeljene patente,
 • raziskovalne naloge in inovativne izdelke ali storitve na občinski, regionalni ali državni ravni,
 • nagrajena znanstvenoraziskovalna, razvojna, aplikativna ali umetniška dela na ravni podjetja,
 • države ali na mednarodni ravni,
 • objave znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov,
 • izvedene projekte ali naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni ravni,
 • vidne dosežke na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju,
 • najvišja mesta na državnem tekmovanju.

 

Pogoji

Prijavitelj mora biti v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 vpisan na javno veljavni izobraževalni program poklicnega ali srednješolskega izobraževanja ali višjega izobraževanja ali dodiplomski ali podiplomski študijski program na javno veljavni izobraževalni instituciji v Sloveniji.

Pogoji za uveljavljanje izjemnega dosežka:

 • izjemni dosežek, ki ga uveljavlja prijavitelj, ni starejši od dveh let od dneva objave javnega razpisa;
 • prijavitelj uveljavlja individualni izjemni dosežek oziroma izjemni dosežek v skupini, ki šteje največ pet članov;
 • prijavitelj za isti izjemni dosežek ni pridobil Zoisove štipendije oziroma z njim izkazoval nadaljnjo upravičenost do te štipendije;

 

Sredstva:

Nagrada se dodeli v višini od 500 do 5.000 evrov in je enkratna. Višina sredstev, ki je na razpolago za nagrade pa znaša 500.000 evrov.

 

Več informacij o razpisu lahko najdete v Uradnem listu UL 105/2010 (24.12.10), str. 3164.

 

Vir: Andrej Kure, e-Kreativa d.o.o.

Oznake: