Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti

Avtor — 03.03.2011
Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica je objavil Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti. Razpis je namenjen tako za podjetja, kot tudi zadruge in kmetije ter omogoča pridobitev ugodnih posojil pri projektih širitve oz. prenove dejavnosti.
Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti

Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti (vir slike: sxc.hu).

Razpis Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica) je izšel 4. februarja 2011, roki prijave na razpis pa so naslednji:

  • 4. marec 2011,
  • 15. april 2011,
  • 31. maj 2011,
  • 15. julij 2011 ter
  • 15. september 2011.

Namen in cilj razpisa

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada vlagateljem z začetnimi projekti podjetniškega značaja in dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov.

Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.

Cilj razpisa je spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v Sloveniji.

Pogoji

Na razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja in sicer gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, ter zadruge in zadružne zveze, pa tudi kmetijska gospodarstva, ki morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev.

Višina sredstev

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 6.300.000 evrov, od tega je 5.300.000 evrov namenjenih podjetniškim projektom in 1.000.000 evrov projektom dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov.

Vir: Vinibis d.o.o., Andrej Kure


Oznake: , , ,