Je popoldanski s.p. dovoljen?

Avtor — 09.09.2013
Delavec, ki je zaposlen v podjetju A, bi odprl popoldanski s.p. (obračun z normiranimi odhodki). Ali je dovoljeno da bi delavec v dopoldanskem času prejemal plačo, za delo v popoldanskem času in ob vikendih pa bi izstavil račun preko popoldanskega s.p.?
Je popoldanski s.p. dovoljen?

Je popoldanski s.p. dovoljen? (Vir slike: sxc.hu)

Odgovor:

V kolikor delavec poleg zaposlitve priglasi opravljanje dejavnosti kot samostojni podjetnik in se odloči za pavšalno obdavčitev na podlagi upoštevanja normiranih odhodkov, navedeno ni v nasprotju z davčno zakonodajo. Bistvena vprašanja, na katera morate predhodno odgovoriti, pa so sledeča:

  1. Katero delo bi zaposleni opravljal v popoldanskem času?
  2. Kje bi opravljal to delo in s čigavimi sredstvi bi ga opravljal?
  3. Ali bi za opravljanje dela prejel navodila delodajalca?

Potrebna je namreč presoja, ali delo, ki ga bo opravljal zaposleni v popoldanskem času in ob vikendih, še vedno predstavlja odvisno razmerje z delodajalcem. V kolikor bo zaposleni opravljal v popoldanskem času ter ob vikendih enako delo, kot ga opravlja v delovnem razmerju, bi praviloma moral delodajalec plačilo za enako delo obravnavati kot del plače zaposlenega. Pri tem ne bo bistveno drugo vprašanje, kje in s čigavimi sredstvi bo delo opravljal, saj gre zgolj za pomožno vprašanje, temveč dejstvo, da zaposleni opravlja enako delo kot po pogodbi o delovnem razmerju, ki ga izvaja po navodilih delodajalca in to delo ni samostojno.

V primeru, da bi zaposleni opravil delo samostojno, v lastnih prostorih in z lastnimi pripomočki ter bi delal za več naročnikov (ne zgolj za družbo, v kateri je zaposlen), bi lahko to delo, ki ga bo opravil v popoldanskem času in med vikendi, zaračunal kot samostojni podjetnik, saj bi bilo to opravljeno delo neodvisno od delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen. Pomembna je torej preučitev razmerja med zaposlenim in delodajalcem, ki pa je seveda odvisno od vrste dela glede na delo, ki ga je dolžan zaposleni opravljati po pogodbi o zaposlitvi.

Vir: Top Firma in Verlag Dashöfer


Oznake: , , ,