Jutri prvi letošnji pobot

Do 20.1.2012 do 13h imate čas za oddajo prijave svojih nepravočasno poravnanih obveznosti v 1. krog letošnjega obveznega večstranskega pobota. AJPES je spletno aplikacijo ePOBOT nadgradil in aplikacija kot identifikator odslej poleg davčne številke omogoča tudi matično številko.
Jutri prvi letošnji pobot

Jutri prvi letošnji pobot (slika: sxc.hu)

Za zagotovitev večjih učinkov pobota AJPES istočasno izvaja tako obvezni kot tudi neobvezni pobot. Dolžniki lahko istočasno oddajo prijave tako v obvezni kot tudi neobvezni večstranski pobot.

AJPES prijave sprejema elektronsko, in sicer prek spletne aplikacije ePOBOT. S prvim krogom obveznega večstranskega pobota v letu 2012 je AJPES spletno aplikacijo za oddajo prijav nadgradil. Od zdaj naprej bo spletna aplikacija kot identifikator poleg davčne številke omogočala tudi matično številko, ki pa ni obvezen podatek v prijavi obveznosti v večstranski pobot, zato bo mogoče podatke uvoziti tudi na podlagi predhodne strukture XML datoteke.

Obvezni večstranski pobot ureja 2. podpoglavje IV. poglavja Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP), in sicer:

  • postopek prijave denarne obveznosti dolžnika v sistem obveznega večstranskega pobota,
  • urnik obveznega večstranskega pobota,
  • način, popravo in preklic vnosa,
  • obdelavo podatkov v sistemu,
  • preverjanje prijavljenih obveznosti.

AJPES je upravljavec sistema obveznega večstranskega pobota skladno s 16. do 18. členom ZPreZP. Dolžnik, ki je v zamudi s plačilom, je dolžan neporavnano obveznost prijaviti v obvezni pobot le enkrat, in sicer le v tisti krog pobota pri AJPES, ki sledi datumu nastanka zamude pri poravnavi njegovih obveznosti.

Obveznost ali preostanek obveznosti, ki je dolžniku ni uspelo pobotati v obveznem pobotu pri AJPES, je ta dolžan poravnati na druge načine, vključno z možnostjo ponovne prijave v prostovoljni večstranski pobot pri AJPES ali pri katerem koli drugem upravljavcu sistema večstranskega pobota.

Obvezni večstranski pobot ureja prvi odstavek 16. člena in prvi odstavek 18. člena ZPreZP. Dolžnik mora prvič prijaviti v obvezni večstranski pobot svojo obveznost, z izpolnitvijo katere je bil že v zamudi pred uveljavitvijo ZPreZP, v 30 dneh po uveljavitvi zakona (prehodne določbe, drugi odstavek 28. člena ZPreZP).

Neobvezni (prostovoljni) večstranski pobot urejata drugi odstavek 12. člena in peti odstavek 16. člena ZPreZP in ga AJPES izvaja na podlagi pogodbenega odnosa med dolžnikom (naročnikom) in AJPES.

Vir: AJPES

Oznake: ,