Kaj je dobro vedeti pred ustanovitvijo podjetja?

Imate poslovno idejo, ki jo želite pretvoriti v uspešno delovanje lastnega podjetja? V nadaljevanju si preberite, kaj je pred ustanovitvijo podjetja dobro vedeti na področjih, kot so ime, sedež, pravna oblika, dejavnost, zastopstvo, poslovni načrt in osnovni kapital podjetja.
Kaj je dobro vedeti pred ustanovitvijo podjetja?

Kaj je dobro vedeti pred ustanovitvijo podjetja? (slika: sxc.hu).

Ime podjetja

Pomembno je, da:

  • ime podjetja vsebuje vse obvezne sestavine, predpisane z zakonom,
  • se imena podjetij razlikujejo,
  • imena ne vsebujejo imen, znakov tujih držav in/ali mednarodnih organizacij (besedo Slovenija in njene izpeljanke lahko podjetje uporabi le z dovoljenjem Vlade RS),
  • ime sproži asociacije,
  • je zanimivo za trg,
  • je izgovorljivo in se ga lahko črkuje,
  • si ga ljudje hitro zapomnijo,
  • nekaj pomeni.

Sedež podjetja

Kraj, kjer podjetje opravlja dejavnost, je sedež podjetja, npr. Ljubljana. V kraju sedeža podjetje registrira svoj poslovni naslov. Poslovni naslov in poslovni prostor (dejanski kraj opravljanja dela) se lahko razlikujeta.

Poslovni prostor je obvezen le pri določenih dejavnostih. V kolikor začnete sprejemati stranke oz. za druge opravljati motečo dejavnost, je le ta potreben. Poslovni prostor lahko najamete ali kupite, lahko ga registrirate tudi doma, vendar morate pridobiti uporabno dovoljenje.

Pogoji za poslovni prostor so predpisani le za določene dejavnosti. Obstaja tudi možnost registracije podjetja na virtualni pisarni, kar vam občutno zniža začetne stroške.

Oblika podjetja – samostojni podjetnik (v nadaljevanju s.p.) ali družba z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju d.o.o.)?

S.p. je nosilec dejavnosti, odgovoren z vsem svojim premoženjem, pri d.o.o. pa ustanovitelj odgovarja le z vloženim kapitalom. V primeru ustanovitve s.p. osnovni kapital ni potreben, prav tako pa tudi ni stroškov ustanovitve.

Pri ustanovitvi d.o.o. je osnovni kapital minimalno 7.500 EUR – ta je lahko vplačan v denarju, sredstvih ali kombiniran -, ustanovitev pa je brezplačna, v kolikor gre za enostavni postopek (kapital v denarju). V primeru, da se kapital vlaga v sredstvih, se ustanovitev uredi pri notarju po notarski tarifi.

Pri vodenju poslovnih knjig ima s.p.možnost izbire enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva, d.o.o. pa ima obvezno dvostavno knjigovodstvo. S.p. in d.o.o. se razlikujeta tudi pri obdavčitvi dobička; ta se v primeru s.p.-ja prišteje k ostalim prihodkom fizične osebe in se obračuna po takrat veljavni dohodninski lestvici (trenutno 16%, 27%, 41%). D.o.o. pa plača davek od dobička pravnih oseb, ki znaša 20%. Pri tem se moramo zavedati dejstva, da je v tem primeru dobiček še vedno v lasti podjetja. V kolikor si ga želite izplačati, je potrebno plačati še 20% davek.

Naslednja razlika med s.p. in d.o.o. je tudi razpolaganje z denarjem na poslovnem računu; s.p prosto razpolaga z denarjem, pri d.o.o. pa so glede tega postavljena stroga pravila.

Nenazadnje je razlika med s.p. in d.o.o. tudi pri obračunavanju plače.  S.p. med letom obračunava in plačuje le prispevke, saj njegov dobiček predstavlja njegova plača. Zaposleni v d.o.o. pa si vsak mesec izplačuje svojo plačo, ki predstavlja strošek podjetja.

Pri tem naj omenimo tudi to, da s.p težje pridobi kredit pri bankah in se težje prijavi na nekatere razpise kot d.o.o..

Dejavnost podjetja

Ločimo t.i. neregulirane in regulirane dejavnosti. Neregulirane so tiste, ki niso regulirane z posebnimi zakoni ali predpisi, ter za opravljanje katerih niso predpisani nikakršni pogoji (npr. programiranje). Regulirane dejavnosti so dejavnosti, za katere veljajo posebni zakoni in drugi predpisi (npr. igralništvo).

Zastopnik podjetja

Ob ustanovitvi pravne osebe je potrebno določiti tudi zastopnika podjetja. Pri tem se lahko določi več oseb, pravna oseba pa ima lahko tudi prokurista. V primeru s.p. je tu le ustanovitelj. Direktor pravne osebe deluje v imenu in za račun družbe, ter lahko opravlja vsa dela v skladu s pogodbo. Prokurist pa je poslovni pooblaščenec, kjer pooblaščenec dobi pooblastila za zastopanje družbe.

Poslovni načrt podjetja

Poslovni načrt lahko podjetje pripravi za lastne potrebe, za pridobitev kreditov ali za predložitev upravi ali nadzornemu svetu. Je dokument, ki vsebuje pregled in oceno oz. napoved celotnega poslovanja podjetja. V poslovnem načrtu se natančno določi cilje in strategije podjetja, oceni pa se tudi pričakovani rezultat podjetja. Poslovni načrt zmanjšuje poslovna tveganja, kasneje pa služi tudi za primerjavo med načrtovanimi in realiziranimi cilji.

Osnovni kapital

S.p. ne potrebuje osnovnega kapitala.

Pri ustanovitvi d.o.o. je z zakonom predpisan minimalni osnovni kapital 7.500 EUR. Osnovni kapital lahko vplačate v denarju na račun pri banki ali pa kot kapital vložite sredstva, ki s tem postanejo last podjetja (npr. računalnik, avto…). Sredstva lahko uveljavite kot kapital na podlagi računa, s katerim ste kupili sredstvo ali pa na podlagi mnenja sodnega cenilca.

Oznake: ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje