Kako do 109,5 milijonov evrov?

Avtor — 15.02.2016
Mikro, mala in srednje velika podjetja, pred vami je nova priložnost za bančne kredite. Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov v višini 109,5 milijonov evrov.
Kako do 109,5 milijonov evrov?

Kvota garancij se je letos povečala za okoli 30 odstotkov (Vir slike: Pixabay).

»Mikro, malim in srednje velikim podjetjem bo omogočen lažji in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj Sklad vstopa kot garant, ki bo zagotovil 60 odstotkov ali 80 odstotkov zavarovanja bančnega kredita, ki jih bodo podjetja najela pri eni od sodelujočih bank v okviru štirih kreditno-garancijskih linij, ki vključujejo možnost zavarovanja klasičnih projektov, tehnološko inovativnih projektov, poslovanja zdravih jeder ter dejavnosti trgovine,« sporočajo iz Slovenskega podjetniškega sklada.

Kot pravijo, se z izdajo garancije poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus, zagotovi se nižja obrestna mera za kredite, najete z garancijo Sklada, zagotovijo se garancije za investicijske bančne kredite do največ 1,25 milijona evrov in mikrogarancije za bančne kredite za obratna sredstva do največ 200 tisoč evrov, možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev, daljša ročnost kredita do deset let, hkrati pa se strošek odobritve garancije ne zaračunava.

Garancije bodo tudi letos ostale na vodilnem mestu med vsemi ponujenimi spodbudami Sklada, se je pa njihova kvota povečala za okoli 30 odstotkov, in sicer na račun uspešne kandidature Sklada v okviru programa Cosme. »Ukrep, ki je podprt tudi s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, omogoča podjetjem, da na ta račun izkoristijo možnost in okrepijo konkurenčno delovanje na trgu ter izboljšajo tržni položaj,« še dodajajo. Več o javnem razpisu lahko preberete tukaj.


Oznake: