Kako spodbuditi inoviranje v svojem podjetju?

Avtor Borut Borštnik — 16.03.2009
Komentiraj!

Kako spodbuditi inoviranje v svojem podjetju

 

Inovacije so gonilo razvoja podjetij, zato jim je potrebno posvetiti dovolj pozornosti in zgraditi sistem, ki bo podpiral inoviranje, saj se drugače lahko hitro zgodi, da ne bodo uspešne. Glede na izkušnje kar sedemdeset odstotkov inovacij propade. Po letih raziskav so se strokovnjaki dokopali do desetih najpomembnejših razlogov za ta pojav, na katere bi morala biti pozorna podjetja. Ti razlogi so:

1. Kultura v podjetju, ki ne podpira inovacij. Kultura je osnova za razvoj idej, zato mora podpirati inovativnost in tveganje če podjetje želi razvijati inovacije. Tudi strah pred porazom zavira inovativnost, zato ga je potrebno v čim večji meri odstraniti.

2. Premajhna vpletenost managerjev. Za uspeh nove poslovne ideje ji mora manager nameniti dovolj sredstev in časa, da se lahko razvije v uspešen proje

3. Proces inoviranja ni dovolj jasen. Ko se v podjetju pojavi inovacija gre skozi mnogo faz (od usposabljanj do sestankov), ki upočasnijo njen razvoj. Ker so danes ljudje že tako preobremenjeni takšen pikolovski pristop navadno ni uspešen, zato se je potrebno posvetiti predvsem ključnim stvarem, ki inovacijo preko organiziranih procesov pripeljejo do rezultata.

4. Procesu inoviranja se ne nameni dovolj sredstev. Vodilni se morajo zavedati, da je v inovativnost potrebno vložiti dosti časa, energije in denarja. Ljudem je potrebno dati dovolj časa in svobode, za izoblikovanje idej, spodbujati je treba sodelovanje in inovativnost ter temu nameniti dovolj sredstev. Zaposlene je npr. mogoče k inovirnaju spodbuditi s tem, da podjetje uvede v pregled učinkovitosti dela posameznega delavca tudi pregled inovativnosti.

5. Projekti niso skladni s strategijo podjetja. Včasih ljudje prihajajo na dan z neizvedljivimi idejami, zato je potrebno tudi kreativnosti postaviti meje, ki pa naj bodo usklajene s strategijo podjetja.

6. Premalo pozornosti se posveča potrebam okolice. Podjetja lahko poiščejo ideje na različnih koncih. Da bi prišli do najboljših je potrebno preiskati vsa področja poslovanja od strank, dobaviteljev in konkurentov do sprememb v ekonomskih trendih, pravnem sistemu in politiki. Podjetje lahko zaposlene recimo spodbudi k opazovanju trendov in spememb v okolju in tako poveča možnost novih idej.

7. Premajhna raznolikost. Do najboljših idej prihaja navadno v raznolikih teamih, ki jih sestavljajo delavci različnih starosti, spolov, ras, sposobnosti in izkušenj, ki ponujajo različne poglede na problem ali priložnost, zato naj podjetje spodbuja raznolikost.

8. Ne obstajajo merila ustreznosti idej. Da bi preprečili prevelik naval neprimernih idej, naj podjetje vnaprej postavi merila, po katerih bo ideje mogoče razvrščati in ocenjevati ter dati prednost najboljšim.

9. Pomanjkanje usposabljanja inovacijskih teamov. Inovacijske skupine niso enake ostalim skupinam, saj proces inoviranja zahteva posebne sposobnosti in načine razmišljanja, ki jih je mogoče spodbuditi s primernimi usposabljanji in mentorstvom.

10. Sistem upravljanja idej. Da ne pride do zmešnjave idej je potrebno uvesti učinkovit sistem sprejemanja, ocenjevanja in spodbujanja idej. Proces inoviranja dokumentirajte in poskrbite, da vsak zaposleni razume svoje mesto v njem.

 

Kako torej izboljšati proces inoviranja v svojem podjetju? Ena izmed možnosti je uporaba sistema Innovation DNA (http://innovationnetwork.biz), ki gradi na načelih, ki so pomembna za uspeh inovacij in ga sestavljajo naslednji elementi:

Izziv: Inovacija predstavlja neko novost, vzrok za njeno uvedbo pa je mogoče najti v upanju ali strahu pred prihodnostjo, ki predstavlja izziv. Vsako podjetje lahko opredeli izzive v svoji prihodnosti in na podlagi teh razvija potrebne inovacije.

Osredotočanje na stranke: Inovacije se morajo osredotočili predvsem na ustvarjanje dodane vrednosti za stranke. Razumevanje njihovih potreb je dobra vzpodbuda za inoviranje. Uvedete lahko npr. mesto na svoji spletni strani, kjer bodo stranke lahko izrazile mnenje o vaših proizvodih ali storitvah.

Kreativnost: Inovacija se začne z idejo. Ideje lahko spodbudite tudi sami npr. s postavljanjem vprašanj, ki bodo spodbudila razmišljanje.

Komunikacija: Sistem, ki podpira odprto komuniciranje v podjetju spodbuja inoviranje.

Sodelovanje: Preveč toga pravila v podjetju zavirajo proces inoviranja, zato je potrebno spodbujati sodelovanje med zaposlenimi.

Zaključek: Za uspešen zaključek inovacijskega projekta je potrebno dobro odločanje, delegiranje, načrtovanje in nadzor. Pomeben del pa je tudi proslavitev zaključka projekta.

Preudarnost: Za uspešno izvedbo projekta je potrebno je oceniti in dokumentirati njegove rezultate, koristi in stroške. Tu se lahko učimo tudi na uspehih in napakah iz preteklosti.

Kultura: Prilagodljivo okolje, ki spodbuja ideje, spoštovanje, zabavo in dopušča tveganje je ključno za inoviranje. Kultura podjetja je odraz vodstva, zaposlenih in vrednot. Vrednote, ki spodbujajo inovativnost pa so svoboda, intuicija, sinergije in drugo.

Okolje: Na inovativnost v podjetju poleg samega dogajanja v podjetju, kupcev, dobaviteljev in dogajanja v ekonomiji, vpliva tudi širše politično okolje in dogajanje v svetu.

 

Če torej želite izboljšati inovativnost v svojem podjetju poskusite z uvedbo predstavljenih idej, ki so jih razvili strokovnjaki.

 

 

 

Vir: http://www.innovationnetwork.biz//library/BigTenInnovationKillers.htm

 

 

Prijavi se na e-novice!