Kakšen je povprečni spletni uporabnik iz Slovenije?

Znani so zadnji izsledki raziskave MOSS, ki so pokazali, da 34 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov vsaj enkrat letno splet uporablja za pregledovanje informacij o borzi, vrednostnih papirjih in skladih.
Kakšen je povprečni spletni uporabnik iz Slovenije?

Iskanje informacij o borzi, vrednostnih papirjih ter skladih (Vir slike: MOSS)

Po zadnjih podatkih Merjenja obiskanosti spletnih strani (MOSS) je povprečni slovenski spletni uporabnik v juniju 2014 za brskanje po spletu porabil več kot 11 ur ter v povprečno 60-ih obiskih opravil 402 prikaza strani.

Med slovenskimi spletnimi uporabniki je 49 odstotkov žensk ter 51 odstotkov moških uporabnikov. Moški spletni uporabniki so aktivnejši, saj na spletu v povprečju preživijo 13 ur in 31 minut, kar je precej več kot ženske uporabnice, ki na spletu preživijo 8 ur in 29 minut.

Poznavanje spletnih uporabnikov je bistveno za kvalitetno spletno oglaševanje.

Zadnji podatki MOSS kažejo sledečo strukturo spletnih uporabnikov po izobrazbi: spletnih uporabnikov s končano osnovno šolo ali manj je 11,4 odstotka; s triletno poklicno šolo 20,2 odstotka; s štiriletno srednjo šolo 27,1 odstotka; z višjo, visoko šolo, univerzo ali več 21,2 odstotka; še šolajočih se pa je 20,1 odstotka spletnih uporabnikov. Med vsemi so najbolj aktivni spletni uporabniki s končano osnovno šolo ali manj, ki v povprečju na spletu preživijo 14 ur in 24 minut ter povprečno opravijo nekaj več kot 561 prikazov.

Tretjina slovenskih spletnih uporabnikov vsaj enkrat letno pregleduje informacije o borzi, vrednostnih papirjih ter skladih

34 odstotkov spletnih uporabnikov, ki so v juniju 2014 obiskali vsaj eno od v raziskavo vključenih spletnih strani, je odgovorilo, da vsaj enkrat letno brskajo po spletnih straneh povezanih z borzo, vrednostnimi papirji ter skladi.

Takšnih, ki so po tovrstnih informacijah brskali tedensko ali pogosteje, je bilo 5,3 odstotka, med njimi 22.360 žensk ter 55.516 moških. Največ jih prihaja iz starostne skupine od 45 do 54 let.

Vir: MOSS

Oznake: ,