Kakšna je bila ‘tipična’ Regionalna razvojna agencija v 2012?

Avtor — 04.02.2014
V prvi letošnji temi meseca so v Bisnode analizirali uspešnost poslovanja Regionalnih razvojnih agencij, ki so po definiciji pravne osebe javnega prava, ki opravljajo splošne razvojne naloge v regiji, kot so sofinanciranje regijskih projektov ali izvajanje drugih ukrepov regionalne politike.
Kakšna je bila 'tipična' Regionalna razvojna agencija v 2012?

Kakšna je bila ‘tipična’ Regionalna razvojna agencija v 2012? (Vir slike: sxc.hu)

V evidenci RRA je vpisanih 12 pravnih družb, 4 delujejo kot javni zavod, ena kot zavod, ostalih 7 pa je registriranih kot družbe z omejeno odgovornostjo. 

Registrirane RRA so v letu 2012 nudile zaposlitev 172 ljudem, s povprečnim številom 14 zaposlenih na RRA. Največ zaposlenih je imela agencija RCR D.O.O., 31, najmanj pa RRA – Celje, d.o.o., 5.

Število zaposlenih:

Po zakonu mora imeti vsak RRA strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji, od tega najmanj štiri regionalne menedžerje. Zato zaposleni delavci v RRA v povprečju beležijo nadpovprečno slovensko mesečno bruto plačo. V letu 2012 je ta znašala 2.140 evrov, kar je 1,4-krat več od slovenskega povprečja. Med vsemi RRA so najbolje plačani zaposleni v BSC, d.o.o., Kranj, kjer so v povprečju prejeli 2.761,8 evrov, najmanj pa v agenciji RAZVOJNA AGENCIJA ROD, kjer so v povprečju dobili 1.429,9 evrov.

V letu 2012 so RRA skupaj prikazale 13.236.958 evrov celotnih prihodkov. Kar 63,3 odstotka teh prihodkov je bilo prikazanih pri RRA, ki imajo profitno obliko (d.o.o.).

Med vsemi je največ prihodkov prikazala RRA MURA d.o.o., sledita pa BSC, d.o.o., Kranj in RCR d.o.o. Samo ti trije so skupaj prikazali kar 41,4 odstotkov omenjenih prihodkov, medtem ko jih je najmanj prikazala RA ROD.

Poslovno leto 2012 so RRA večinoma zaključile pozitivno. Izjema je bil RCR d.o.o., ki je edini prikazal negativni poslovni izid in to kljub tretjemu mestu po prikazanih prihodkih med vsemi RRA. Med profitnimi RRA je največji dobiček prikazal BSC, d.o.o., Kranj, med neprofitnimi pa je najvišji presežek nad odhodki prikazala MRA P.O. Kar 11 od 12 RRA v prihodnjih 12 mesecih ne bo beležilo blokade TRR, saj povprečna verjetnost zanjo pri njih znaša le 1,5 odstotka. Med vsemi 12 RRA pa obstaja 1, ki beleži kar 97 odstotkov verjetnosti, da bo v naslednjih 12 mesecih zabeležila blokado TRR, daljšo od 60 dni: RRA – Celje, d.o.o.

RRA v večini niso bonitetno odlične, saj med njimi beležimo le 1, ki dosega kriterije za pridobitev certifikata bonitetne odličnosti: RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.

RRA se za izvajanje njihovih nalog financirajo iz proračunov občin in državnega proračuna. Na podlagi podatkovne baze SUPERVISOR so v Bisnode ugotovili, da so RRA v letu 2012 s strani proračunskih uporabnikov skupaj pridobile 14.493.433,10 evrov, kar je bilo 9,5 odstotka več kot prikazanih skupnih prihodkov. V 2013 so do decembra pridobile skupaj 15.533.024,53 evrov, kar je 7,2 odstotka več kakor v letu 2012. Največ sredstev v letu 2012 je RRA namenilo Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo – 2.700.329 evrov, v 2013 do decembra pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve – 4.918.196,65 evrov.

Vir: Bisnode bilten januar 2014

Oznake: , ,