Kakšno je stanje gospodarstva na južnih trgih?

Avtor — 20.07.2014
V rubriki "Mesečni pregled gospodarstva" vam tokrat predstavljamo pregled bruto domačega proizvoda, stopnje brezposelnosti in inflacije na južnih trgih, povzeto po mesečni elektronski publikaciji podjetja Bisnode.
Kakšno je stanje gospodarstva na južnih trgih?

Kakšno je stanje gospodarstva na južnih trgih? (Vir slike: Freeimages.com)

Bruto domači proizvod

Bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda za četrtletno obdobje. 

V zadnjem četrtletju 2013 je Srbija beležila najvišjo gospodarsko rast – 2,7 odstotka. Samo na Hrvaškem so zabeležili padec gospodarske rasti, in sicer za 1,2 odstotka. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta se je gospodarska rast povsod izboljšala, tudi na Hrvaškem, kjer so zabeležili nižji padec. Najbolj pa se je izboljšala v Sloveniji in to za kar 5,4 odstotnih točk (4. četrtletje 2012: – 3,3 odstotka).

Spodnja infografika prikazuje rast za 4. četrtletje leta 2013 in primerjavo z enakim obdobjem leto prej. 

Stopnja brezposelnosti

Stopnja brezposelnosti prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju. Izračunana je po dveh metodologijah: anketna brezposelnost (ILO) in registrirana brezposelnost.

Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek za registrirano brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker ni podatka o registrirani brezposelnosti.

V letošnjem marcu je bila najvišja stopnja brezposelnosti zabeležena v Bosni in Hercegovini – 44,6 odstotka, najnižja pa v Sloveniji – 13,9 odstotka. V primerjavi z marcem lani se je stopnja brezposelnosti znižala v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini, medtem ko se je na Hrvaškem in v Sloveniji povišala. Najbolj se je znižala v Srbiji, najbolj pa na Hrvaškem.

Spodnja infografika prikazuje podatek za marec 2014 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.

Inflacija

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen (letni indeks).

V letošnjem aprilu je bila najvišja inflacija zabeležena v Srbiji – 2,1 odstotka. Rast cen se je zabeležila tudi v Sloveniji. Na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini pa je bil zabeležen celo padec cen. Najvišji padec je imela Bosna in Hercegovina -1,4 odstotka. V primerjavi s predhodnim aprilom so se cene v vseh državah znižale, najbolj v Srbiji.

Spodnja infografika prikazuje podatek o letni inflaciji za april 2014 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.

Vir: Bisnode Bilten junij-julij 2014

Oznake: , ,