Kam nakazati DDV in kateri sklic uporabiti?

Avtor Egon Ravbar — 06.07.2010
Komentiraj!
V novici najdete informacijo o tem na kateri vplačilni podračun je potrebno nakazati DDV ter opis polja v katerega vpišete referenco.
Kam nakazati DDV in kateri sklic uporabiti?

Kam nakazati DDV in kateri sklic uporabiti?

V skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04) se Davek na dodano vrednost po obračunu plačuje na vplačilni podračun:


01100-1008305527 - Davek na dodano vrednost po obračunu


V polje sklic na številko odobritve ozirom refernca je potrebno vpisati v naslednji obliki:

 

19 xxxxxxxx-05967


Kar pomeni:

  • model 19

  • xxxxxxxx - davčna številka zavezanca (8 mest)

  • ššššš - šifra obvezne dajatve (5 mest, za DDV = 05967)

 

V zvezi s plačilom DDV je potrebno vedeti še naslednje:

Obračun DDV (DDV-O ) se pri mesečnih zavezancih oddaja najkasneje zadnjega v mesecu za prejšnji mesec v naslednjem mesecu in se takrat tudi plača (primer: DDV-o za maj oddaja do konca junija). Drugače je v primeru, če je podjetje zavezano k oddaji Rekapitualcijskega poročila (obrazec VIES-KP), ki ga je potrebno skupaj z obračunom DDV oddati 20. v mesecu. Podatke oziroma obrazec PODO – obračun prispevkov zasebnika - se oddaja 15. v mesecu.

 

Vir: eDavki

Prijavi se na e-novice!