Kampanja Jamstvo za mlade in 26.990 razlogov, da jo podpreš

Avtor — 17.08.2013
V nekaterih državah EU, tudi v Sloveniji, so razmere na trgu dela pripeljale do tega, da nujno potrebujemo mehanizem, ki bo mladim olajšal prehod iz izobraževanja na trg dela, ki je prvi korak k osamosvojitvi posameznika.
Kampanja Jamstvo za mlade in 26.990 razlogov, da jo podpreš

Kampanja Jamstvo za mlade in 26.990 razlogov, da jo podpreš.

Zakaj kampanja Jamstvo za mlade?

V Sloveniji je bilo julija 2013 26.990 registriranih brezposelnih, starih do 29 let, od tega je bilo 9.730 brezposelnih starih do 24 let, brezposelnih mladih, starih od 25 do 29 let, pa je bilo kar 17.260. Situacija se je izrazito poslabšala v letu 2012, ko je po podatkih Evropskega statističnega urada Slovenija v letu 2012 doživela najvišji porast brezposelnosti mladih v celotnem območju EU27. Stopnja brezposelnosti je namreč med januarjem in decembrom 2012 narasla s 16,7 % na 27,1 %. Mladi v Sloveniji se srečujejo še z dodatno težavo – v vrhu EU smo tudi po t. i. prekernih (negotovih, za določen čas ipd.) oblikah zaposlovanja mladih, kar še dodatno prispeva k negotovosti prihodnosti mladih.

Mehanizem Jamstvo za mlade je ena takih priložnosti, ki mladim lahko omogoči boljšo in stabilno prihodnost.

Kakšen je namen kampanje?

Jamstvo za mlade je kampanja, ki jo izvaja Mladinski svet Slovenije v sodelovanju s Študentsko organizacijo Slovenije, Sindikatom Mladi plus ter z Mladinsko mrežo MaMa. Kampanja je dobila ime po že omenjenem mehanizmu, ki ga je 28. februarja 2013 potrdil Svet EU za zaposlovanje.

V okviru kampanje Jamstvo za mlade si zato prizadevajo:

  • za hitrejše, uspešno in kvalitetno osamosvajanje mladih, pri čemer je ključen prehod na trg dela;
  • da mladi brezposelni ne bi bili popolnoma prepuščeni sami sebi;
  • za preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti mladih ter njihovo socialno vključenost ter
  • za uspešno uresničevanje dogovora EU o Jamstvu za mlade v Sloveniji.

Statistike namreč kažejo, da je stopnja rasti brezposelnosti mladih v Sloveniji med najvišjimi v Evropi in se trenutno giblje med 24 in 27 % (mladi do 25 let). Ker je v Sloveniji tudi vse več brezposelnih mladih diplomantov, starejših od 25 let, se kampanja Jamstvo za mlade zavzema za razširitev tega mehanizma, ki je načeloma namenjen mladim, starim do 25 let, tudi na diplomante, stare pod 30 let.

Ali lahko jaz kaj prispevam? Seveda!

Podpri kampanjo! Vse organizacije, posameznike in podjetja, ki se zavedate pomena osamosvajanja mladih Jamstvo za mlade vabi, da izrazite podporo njihovim prizadevanjem z izpolnitvijo spodnjega obrazca na spletni strani www.jamstvozamlade.si in z všečkanjem njihove FB strani Jamstvo za mlade.

Organizacije pa vabijo, da jim pošljejo (jzm@mss.si) tudi svoj logotip, ki ga bodo objavili na spletni strani kampanje.

Sodeluj v natečaju! V okviru natečaja Jamstvo za mlade zbirajo prispevke, ki pojasnjujejo, da je oz. zakaj je pomembno, da se mladi (po zaključenem šolanju) zaposlijo in osamosvojijo ter kakšne težave imajo na tej poti, in sicer v obliki:

  1. fotografije, risbe, slike, stripa ali drugega likovnega oz. grafičnega izdelka,
  2. kratkega video posnetka,
  3. kratkega besedila v kakršni koli obliki; lahko je samo kratka misel, moto, kratek sestavek, dialog, verzi ipd.

Avtor/ica najboljšega prispevka po mnenju komisije bo prejel/a iPad.

Vse podrobnosti v zvezi natečajem so na voljo na spletni strani.

Jamstvo za mlade sporoča: “Širi informacijo! Povej svojim prijateljem, znancem, družini o tej kampanji in jih vzpodbudi, da jo tudi oni podprejo. Pokažimo vsi skupaj, da se zavedamo, kako težko je osamosvajanje za današnje generacije in da pričakujemo od vseh tistih, ki imajo v rokah vzvode za spremembe, da bodo dojeli pomen osamosvajanja mladih za prihodnost naše družbe. Skupaj nam bo uspelo premakniti stvari na bolje.”

Vir: Jamstvo za mlade


Oznake: