Katere stroške lahko uveljavlja podjetnik?

Avtor — 28.12.2009
Ostaja nam še nekaj dni za zmanjšanje našega poslovnega rezultata oziroma za zmanjšanje dobička z uveljavljanjem stroškov podjetja.
Katere stroške lahko uveljavlja podjetnik?

Ste že nabrali dovolj stroškov pred koncem leta (vir slike: compwonk.com)?

Mnogi podjetniki se srečujemo s težavo
pri razlikovanju upravičenih in neupravičenih stroškov pri svojem
poslovanju. Kateri so in na kakšen način jih lahko uveljavljamo je
pomembna informacija, saj je tudi od stroškov odvisen naš poslovni
rezultat.

Za začetek je potrebno opredeliti naše
fiksne stroške. To so stroški, ki nastajajo v povezavi z našim
poslovanjem. Mednje štejemo

  • stroške telefona,
  • interneta,
  • najemnin
    za poslovne prostore,
  • stroške ogrevanja,
  • komunale,
  • različnih
    licenc za programe.

Fiksni stroški so tisti, katerim se ne moremo
izogniti, zato je najbolje, da jih plačujemo čimbolj sproti in jim
prilagajamo naše poslovanje.

Drugi stroški, ki nastajajo z našim
poslovanjem so v veliki meri odvisni od naše dejavnosti. Če
primerjamo proizvodno dejavnost s storitveno, lahko ugotovimo, da za
izvajanje slednje ne potrebujemo materiala, razen mogoče potrošnega
in pisarniškega materiala. Tako nam iz samega poslovanja ne
nastajajo stroški, neposredno vezani na naše delo. Kljub vsemu, pa
pri nekaterih storitvenih dejavnostih nastajajo stroški poštnih in
prevoznih storitev.

Pri trgovinski dejavnosti je pomemben
del stroška zaloga blaga, saj nam predstavlja breme, ki nastaja s
stroški skladiščenja, poškodb blaga in podobnim.

Še malo manj kot teden dni imate časa,
da svoje stranke in poslovne partnerje povabite na kosilo, večerjo
ali kavo. Pri tem ne pozabite na račun s podatki vašega podjetja,
saj vam na ta način nastane strošek reprezentance.

Če imamo sedež svoje dejavnosti
registriran na naslovu stalnega prebivališča, potem imamo možnost
s sklepom opredeliti delež stanovanjske površine, ki jo uporabljamo
v poslovne namene. Glede na ta delež, si potem kot strošek podjetja
lahko upoštevamo stroške električne energije, ogrevanja, telefona
in interneta ter komunale.

Na koncu naj vas spomnim na nujne
sestavine računa: Ime vašega podjetja, davčna številka in naslov.
Brez tega bo račun le papir, ki pa žal ne bo upoštevan v vaših
računovodskih evidencah. Še posebej pazite pri poštnih storitvah,
saj potrdilo o oddani pošiljki ni račun in ne zadošča za
uveljavitev stroška.

Članek je prispevala Špela Peršl Mlakar iz MP računovodstva Računovodstvo Kay

Oznake: