Katere zakone mora poznati podjetnik? [članek]

Avtor Jure Mercina — 21.09.2011
Komentiraj!
Poznavanje zakonodaje je neizogiben del poslovanja vsakega podjetja. V času, ko je veljavna zakonodaja sestavljena iz vedno večjega števila zakonov, uredb, direktiv in pravilnikov, je toliko bolj pomembno, da podjetnik vsaj okvirno pozna zakone, ki se nanašajo na poslovanje njegovega podjetja.
Katere zakone mora poznati podjetnik? [članek]

Katere zakone mora poznati podjetnik? (slika: sxc.hu)

Temeljni predpis, ki ureja statusno-pravni položaj družb in samostojnih podjetnikov, je Zakon o gospodarskih družbah RS. Tu so urejena vprašanja razmerij med družbeniki, o zastopanju družbe, poslovnih knjigah, letnih poročilih, odgovornosti za obveznosti itd. Za vpis sprememb pri pravnih osebah v sodni register je priporočljivo poznati tudi uredbo o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register.

Za poslovanje podjetja so izjemno pomembni davčni zakoni RS, in sicer Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakon o davku na dodano vrednost in Zakon o davčnem postopku.

Za opravljanje nekaterih izrecno predpisanih dejavnosti mora podjetnik pridobiti obrtno dovoljenje. Pogoje ter postopek za pridobitev obrtnega dovoljenja določa Obrtni zakon RS in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi. Za opravljanje dejavnosti v večstanovanjski stavbi je potrebno poznati omejitve in pogoje iz Stanovanjskega zakonika RS.

Več o zakonodaji, s katero mora biti seznanjen vsak podjetnik, si preberite v članku: Katere zakone mora poznati podjetnik? >>

Prijavi se na e-novice!