Kateri faktoring izbrati?

Avtor Maruša Žibert — 15.07.2016
Komentiraj!
Za finančno orodje, ki omogoča takojšnje poplačilo terjatev z odloženim rokom plačila, se odloča vse več podjetij, ne glede na to, ali so majhna, srednja ali velika. Faktoring zagotavlja odpravo tveganj v finančnem poslovanju in prinaša izboljšano finančno likvidnost.
Kateri faktoring izbrati?

Kdaj izbrati faktoring brez regresne pravice in kdaj izbrati faktoring z regresno pravico? (Vir slike: Bigstockphotos)

Poznamo dve vrsti faktoringa. Faktoring z regresno pravico in faktoring brez regresne pravice. V čem je razlika in katerega izbrati?

Pomembno je zavedanje, v kakšni situaciji se je naše podjetje znašlo in pregledati prednosti ter pomanjkljivosti izbire. A za začetek poglejmo, kaj sploh faktoring je. Faktoring je trajen ali dolgoročen dogovor med faktorjem in njegovim komitentom o upravljanju terjatev do tretjih oseb, ki nastajajo iz naslova prodaje produktov na odprt račun z odloženim rokom plačila. Je orodje, ki vpliva na znižanje bilančne vsote podjetja, na znižanje zadolženosti in s tem na povečanje deleža kapitala.

Kaj prinaša faktoring z regresno pravico?

Faktoring z regresno pravico je znan tudi kot nepravi faktoring. Ta se uporablja, ko ima odstopnik več kupcev s slabšo bonitetno oceno. Faktor je pripravljen prevzeti večje število kupcev, z daljšimi plačilnimi roki in financirati višji odstotek terjatev kot pa pri faktoringu brez regresne pravice.

Faktoring z regresno pravico ne ponuja zavarovanja pred neplačilom kupca oziroma kupcev zaradi nelikvidnosti, nesolventnosti ali katerega drugega razloga. Faktor se za to obliko faktoringa običajno odloči po tem, ko izčrpa vse druge možnosti.

Kdaj naj se odločim za faktoring brez regresne pravice?

Prednost tega faktoringa je, da faktor prevzame nase celotno odgovornost glede plačil s strani kupcev. Značilnost tega faktoringa, ki danes prevladuje, je tudi zavarovanje terjatev. Faktor namreč pred financiranjem zavaruje terjatve odstopnika. Zanje predhodno tudi odobri določen limit zavarovanja. Če odprte terjatve presežejo limit zavarovanja, komitent nosi tveganje neplačila.

Če kupec ne plaža obveznosti, mora faktor v določenem roku, to je običajno 120 dni, komitentu nakazati razliko do polne vrednosti računa. Ta oblika faktoringa pa ima še eno omejitev, in sicer, če komitent ne koristi predčasnega financiranja, je to celotni znesek računa.

Prijavi se na e-novice!