Preverite aktualne razpise

Avtor — 24.04.2015
V rubriki "Aktualni razpisi" si poglejte seznam trenutno aktualnih razpisov v Sloveniji, ki pokrivajo različna področja: od predelave rib in lesa, nakupa električnih vozil, do spodbud za tehnološko inovativna podjetja in za zaposlovanje brezposelnih oseb.
Preverite aktualne razpise

Kateri razpisi so aktualni? (Vir slike: BigStockPhoto.com)

1. Nepovratna sredstva za povečanje proizvodnje v predelavi rib

Nepovratna sredstva v skupni višini 340.000 evrov se dodelijo za naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo; naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje, skladiščenje ter distribucijo rib; ali nakup transportnih sredstev, namenjenih izključno za transport ribjih proizvodov.

Več informacij >>

2. Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nakup električnih vozil

Predmet razpisa so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega; predelavo vozila v električnega; ali nakup predelanega vozila v električnega.

Več informacij >>

3. Javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa

Predmet razpisa so ugodna posojila za vlagatelje, ki so registrirani za glavno dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvovdnjo izdelkov iz lesa.

Več informacij >>

4. Krediti s subvencijo obrestne mere, namenjene tehnološko inovativnim projektom

Ugodni krediti z obrestno mero 6 mesečni euribor + 0% za podjetja z lastnim razvojem. Sredstva se lahko porabijo za obratne stroške ali investicije. Rok za oddajo je 15. maj 2015.

Več informacij >>

5. Bančni krediti s subvencijo obrestne mere

Ugodni krediti z obrestno mero 6 mesečni euribor + 0,95%. Možnost črpanja kredita za materialne investicije, nematerialne investicije ter obratna sredstva. Naslednji rok za prijavo je 7. maj 2015.

Več informacij >>

6. Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR – razpis SK75

Namen razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.

Več informacij >>

7. Semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR – razpis SK200

Namen razpisa je spodbujanje nastajanja novih inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge, pa tudi spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja. 

Več informacij >>

8. Usposabljanje na delovnem mestu 2015

Program omogoča, da brezposelno osebo spoznate v konkretni delovni situaciji in jo za predvideno delovno mesto usposobite v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi.

Več informacij >>

9. Iz faksa takoj praksa

Predmet razpisa je spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto. Zaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev neprekinjeno za polni delovni čas.

Več informacij >>

10. Delovni preizkus za mlade

Namen javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo delovnega preizkusa mladih brezposelnih, starih do 29 let, na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Povrnejo vam upravičene stroške delovnega preizkusa, udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost in za prevoz. Program traja od najmanj 100 ur do največ en mesec. 

Več informacij >>

11. Financiranje naložb MSP v učinkovito rabo energije

Namen razpisa je financiranje naložb v učinkovito rabo energije mikro, malih in srednje velikih podjetij. Sredstva so kombinacija nepovratnih in povratnih virov.

Več informacij >>

12. Krediti iz posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MPS)

SID banka je objavila dva programa:

  • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013-2014 za kredite v – vrednosti od 30.000 EUR do 100.000 EUR.
  • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014 za kredite v vrednosti od 100.001 EUR do 1.000.000 EUR

Več informacij >>

Vir: Tiko Pro d.o.o.


Oznake: , ,