Kateri razpisi so aktualni?

Avtor — 21.09.2015
Pravih razpisov v Sloveniji še ni, toda pred kratkim sprejeta strategija pametne specializacije nakazuje na to, da lahko slovensko gospodarstvo pričakuje nove razpise proti koncu letošnjega leta.
Kateri razpisi so aktualni?

Kateri razpisi so aktualni? (Vir slike: Pixabay.com)

Razpisi v Sloveniji

Ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil projektom, vlagateljem, ki so registrirani za dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa ter bodo izvedli začetno investicijo v osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti.

Krediti se bodo dodeljevali v dveh sklopih:

  • Sklop 1: posojila, ki vsebujejo elemente državne pomoči;
  • Sklop 2: posojila brez elementov državne pomoči.

Več informacij o razpisu >>

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2015)

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Še posebej je produkt namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sodelovala na domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvojno raziskovalnih projektov. Zadnji rok za predložitev vloge je 15. oktober 2015. 

Več informacij o razpisu >>

Evropski razpisi

Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.

Več informacij o razpisu >>

Vir: Tiko pro d.o.o.


Oznake: