Kateri razpisi so aktualni v tem tednu?

Avtor — 18.10.2014
V tokratni rubriki "Aktualni razpisi" vam predstavljamo eno novost: prvi javni razpis za startup podjetja in podjetja s potencialom za rast. Razpis bo v drugi polovici novembra objavila MRA v sodelovanju z RRA Koroška.
Kateri razpisi so aktualni v tem tednu?

Kateri razpisi so aktualni v tem tednu?

Novost v tem tednu: Prvi javni razpis za podjetja s potencialom

Razpis bo v drugi polovici novembra objavila MRA v sodelovanju z RRA Koroška. Razpis bo namenjen podpori podjetjem pri izboljšanju poslovanja in realizaciji razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanju lastne konkurenčnosti. Med upravičenimi stroški bodo predvideni stroški materialnih naložb in nematerialnih naložb ter obratni stroški podjetja. Maksimalna višina prejetih sredstev bo do 50 tisoč evrov za obdobje dveh let. Več informacij >>

Preostali aktualni razpisi

Kredit P1B 2014

Še vedno je na voljo kredit P1B 2014 z obrestno mero 1,95% + 6 mesečni EURIBOR. Upravičeni stroški so materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva. Trgovine se lahko prijavijo samo za investicije ali za investicijo v kombinaciji z obratnimi sredstvi. Za prijavo na razpis potrebujete bančni sklep o odobritvi kredita. Več o razpisu >>   

Kredit P1B TIP 2014

V sklopu razpisa P1B TIP 2014 – kredit s subvencionirano obrestno mero 0,00 % + 6 mesečni EURIBOR je na voljo še en rok, in sicer 05. november 2014. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, katera lahko uveljavljajo upravičene stroške projekta, nastale od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2015. Upravičeni stroški so materialni, nakup stare opreme, nematerialne investicije ter obratna sredstva. Za prijavo na razpis potrebujete bančni sklep o odobritvi kredita. Več o razpisu >>  

Nadaljevanje razpisa P2A

V kolikor ste dobili odobreno na razpisu P2A se je tokrat odprl razpis za nadaljevanje vaših projektov. Višina sofinanciranja znaša 80 odstotkov upravičenih stroškov. Maksimalna višina subvencije je 54 tisoč evrov. Rok za oddajo je 4. november 2014. Več o razpisu >> 

Sofinanciranje projektov na področju rabe IKT v izobraževanju

Sofinanciranje projektov za razvoj in večjo ponudbo e-storitev in mobilnih aplikacij na področju uporabe IKT v izobraževalnih procesih. Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v višini do 70 tisoč evrov. Rok za oddajo vloge je 21. oktober 2014 do 14. ureVeč o razpisu >> 

Sofinanciranje ter kreditiranje investicij v učinkovito rabo energije

Razpis je namenjen sofinanciranju in kreditiranju investicij v učinkovito rabo energije mikro, malih in srednje velikih podjetij za investicije v daljinsko ogrevanje ali daljinsko hlajenje, energetsko učinkovitost novih zgradb, visoko učinkovitostjo kogeneracije toplote in energije in podobno. Rok za oddajo je do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. oktobra 2014. Več o razpisu >> 

Aktualni evropski razpisi

SME Instrument

Na voljo so nepovratne finančne spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki imajo evropski potencial. Naslednji rok za prijavo prve faze je 24. september 2014. Gre za odlično priložnost za vaše inovativne ideje Več o razpisu >>

Horizon 2020

Nepovratna sredstva v okviru tega razpisa so namenjena za raziskave in inovacije. Sredstva so namenjena kot pomoč spodbujanju na znanju temelječega gospodarstva in reševanju vrašanj, ki ustvarjajo razlike v življenju ljudi. Več o razpisu >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


Oznake: , , , ,