Kdaj lahko izstopim iz sistema DDV?

Avtor — 28.01.2014
Iz DDV sistema lahko davčni zavezanec izstopi po 5 letih, če je v sistem vstopil prostovoljno. Če pa je davčni zavezanec vstopil v sistem DDV zato, ker je presegel letni prag prometa (50.000 eurov), potem lahko poda zahtevo za izstop šele takrat, ko v 1 letu ne doseže letnega praga prometa.
Kdaj lahko izstopim iz  sistema DDV?

Izstop iz sistema DDV. (Vir slike: sxc.hu)

Davek na dodano vrednost se uvršča med davke na potrošnjo. DDV je posredni davek na promet blaga in storitev, saj se plačuje v vsaki fazi proizvodno-distribucijske verige. Pri DDV vsak udeleženec v verigi obračuna davek na dodano vrednost v tej fazi, hkrati pa od tega zneska DDV odšteje DDV, ki je bil vsebovan v produkcijskih faktorjih v prejšnjih fazah. Tako dejansko plača v proračunsko blagajno le razliko med davkom, ki ga je zaračunal pri naslednji fazi ali končnemu potrošniku, ter davkom, ki je bil njemu zaračunan pri nabavi.

Kdaj postanem DDV zavezanec?

Zavezanec za DDV postanete, ko presežete prag prometa 50.000 eurov oziroma ko se prostovoljno vključite v sistem.

Kdaj lahko izstopim iz sistema DDV?

1. Prostovoljna vključitev v sistem DDV

Prednosti in slabostih DDV zavezanca >>

Če ste se v sistem DDV vključili prostovoljno, lahko iz njega izstopite šele po 60 mesecih.

2. Obvezna vključitev v sistem DDV

Če pa ste postali zavezanec za DDV zaradi prekoračitve višine letnega prometa (50.000 eurov), pa lahko zahtevo za izstop iz sistema DDV podate šele po tem, ko leto dni niste presegli zgoraj omenjenega letnega praga prometa, kot to določa 27/III ZDDV-1.

Davčni zavezanec, ki mu bo davčni organ izdal odločbo o prenehanju identifikacije za namene DDV, je v skladu s petim odstavkom 88. člena ZDDV-1 dolžan predložiti obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je prenehala identifikacija za namene DDV.

Katere so obveznosti davčnega zavezanca, ki mu preneha identifikacija za namene DDV?

Davčni zavezanec, kateremu bo prenehala identifikacija za DDV, ne bo imel več pravice do odbitka DDV. V skladu s petim odstavkom 132. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, mora davčni zavezanec na dan pred prenehanjem identifikacije za namene DDV, od zalog blaga, za katere je uveljavil odbitek DDV, obračunati DDV. Poleg tega mora davčni zavezanec ob tem obračunati DDV tudi od vsega prometa, ki ga je opravil do dneva prenehanja identifikacije za namene DDV.

Odgovor na vprašanje Kako postati zavezanec za DDV?

Davčni zavezanec, ki je pri prehodu iz splošne ureditve na posebno ureditev za male davčne zavezance opravil dobave blaga oziroma storitev pred datumom prehoda, račun pa izda po datumu prehoda, mora v skladu s tretjim odstavkom 161. člena pravilnika obračunati DDV. Račun mora v teh primerih izdati najpozneje do roka za predložitev obračuna DDV za davčno obdobje, za katero še sestavlja obračun DDV.

V primeru, da je davčni zavezanec pred datumom prehoda na posebno ureditev za male davčne zavezance prejel celotno predplačilo za dobave blaga oziroma storitve, ki bodo opravljene po datumu prehoda, v skladu s četrtim odstavkom 161. člena pravilnika obračuna DDV od prejetega predplačila. Če pa je prejel le delno predplačilo za dobave blaga oziroma storitve, ki bodo v celoti opravljene po datumu prehoda, obračuna DDV le od tega dela predplačila.

Kako je z izdajanjem računov davčnega zavezanca, ki bo izstopil iz sistema DDV?

Davčni zavezanec bo še vedno moral izstavljati račune, na katerih ne sme več izkazovati DDV.

Vir: DURS

Oznake: , , ,