Tržni inšpektorat: Kdo lahko oglašuje v Sloveniji?

Avtor tehtnic4 — 27.05.2009
Komentiraj!
Po informacijah tržnega inšpektorata je oglaševanje v Sloveniji dovoljeno samo pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in osebam, ki so priglašene za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, drugi pa bi z oglaševanjem kršili zakon in bili lahko kaznovani z globo.
Tržni inšpektorat: Kdo lahko oglašuje v Sloveniji?

Oglašujejo lahko samo registrirani posamezniki ali podjetja.

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno v prvem odstavku 6. člena določa, da je naročanje in objavljanje oglasov oz. nedovoljena reklama v časopisih, revijah, na radiu, televiziji in drugih elektronskih medijih prepovedano, če pravna oseba, podjetnik ali posameznik reklamira delo na črno po določbah 3. člena tega zakona ali če objavlja potrebo po delavcu, katerega delo ni povezano z registrirano dejavnostjo. V 3. členu omenjenega zakona je zapisano tudi, da se za delo na črno šteje, če posameznik opravlja delo in ni vpisan ali priglašen kot to določajo drugi zakoni.

Študentje glede na določbe zakona torej ne smejo objavljati oglasov, preko katerih bi npr. ponujali storitve, ki bi jih tudi dejansko opravljali, čeprav bi plačilo nato prejeli preko študentske napotnice. Pri tem bi šlo tako za nedovoljeno reklamiranje, kot tudi opravljanje dela na črno. V primeru, da jih odkrije tržni inšpektor bi bili zaradi kršitve Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, kaznovani z globo.

 

Vir: Tržni inšpektorat RS

shranjeno pod:
Prijavi se na e-novice!