Koledar poslovnih obveznosti za marec 2016

Avtor — 04.03.2016
Da bi vam olajšali upravljanje vaših finančnih podatkov, smo na portalu mladipodjetnik.si pripravili posebno rubriko - koledar poslovnih dogodkov za prihajajoči mesec. V tabeli boste našli pomembne datume obveznih predložitev podatkov.
Koledar poslovnih obveznosti za marec 2016

Koledar poslovnih obveznosti (Vir slike: Pixabay)

V nadaljevanju si preberite seznam pomembnih datumov, ki se jih mora držati vsak podjetnik pri plačilu prispevkov ustreznim organom.

Datumi so pomembni predvsem za sledeče zavezance:

  • samozaposlene podjetnike,
  • družbenike enoosebnih družb, ki so poslovodne osebe,
  • javni sektor,
  • pravne osebe (tako iz javnega kot tudi iz zasebnega sektorja) in
  • fizične osebe.

Datume je dobro poznati, saj je pomembno, da podjetnik ne zamudi zakonsko določenih rokov za oddajo različnih poročil oziroma za plačilo davkov ter drugih nakazil v državno blagajno. Le tako se namreč lahko izogne sankcijam. V kolikor ga imate, vas bo na pomembne datume opozorilo tudi vaše računovodstvo ali računovodski servis.

Rok Poročilo Zavezanci
10.3.2016 Akontacija davka od dohodkov pravnih oseb Pravne osebe
15.3.2016 Prispevki za socialo za popoldanski s.p. Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (s.p.)
15.3.2016 Prispevki za socialo za samozaposlene Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (s.p.)
15.3.2016 Prispevki za socialno varnost za družbenike, ki so poslovodne osebe Družbeniki enoosebnih družb, ki so poslovodne osebe
15.3.2016 Intrastat poročilo Pravne osebe
15.3.2016 ETN – poročanje o prodajah in najemih, sklenjenih v preteklem mesec Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
18.3.2016 Zadnji rok za izplačilo plač in prispevkov Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
18.3.2016 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju Javni sektor 
20.3.2016 FURS – Rekapitulacijsko poročilo in hkrati DDV-O  Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
20.3.2016 Banka Slovenije – poročilo BST, KRD, DVP, SN-T Pravne osebe
24.3.2016 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Zavezanci
30.3.2016 Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov Posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov 
31.3.2016 FURS – obračun in plačilo DDV Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
31.3.2016 Poročilo o dobavi blaga in storitev Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
31.3.2016 Predložitev obračuna in plačilo davka na finančne storitve Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
31.3.2016 Poročanje o izplačanih plačah in regresu Pravne osebe (zasebni in javni sektor)
31.3.2016 Banka Slovenije – poročilo SKV Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
31.3.2016 Letna poročila: gospodarske družbe, zadruge; samostojni podjetniki; društva; politične stranke Gospodarske družbe, podružnice tujega podjetja, zadruge, podjetniki, društva, politične stranke 
31.3.2016 Poročila o prostovoljstvu: društva Poslovni subjekti, vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij
31.3.2016 Zahtevek za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo Fizične osebe
31.3.2016 Odprema prve tranše informativnih izračunov dohodnine Fizične osebe
31.3.2016 Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
31.3.2016 Obračun davka od dohodkov pravnih oseb Pravne osebe
31.3.2016 Napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov Pravne osebe
31.3.2016 Obračun davka na bilančno vsoto bank Pravne osebe
31.3.2016 AJPES – Letno poročilo za gospodarske družbe in društva Pravne osebe
31.3.2016 AJPES – Letno poročilo za samostojne podjetnike Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
Oznake: