Koliko podjetnika stane ustanovitev s.p.?

Avtor — 02.01.2014
Ustanovitev s.p. je na VEM točkah že nekaj let brezplačna, kljub temu pa se pojavljajo drugi stroški, katere mora podjetnik predvideti že pred samo ustanovitvijo podjetja. Gre za dve vrsti stroškov: fiksne in variabilne.
Koliko podjetnika stane ustanovitev s.p.?

Koliko podjetnika stane ustanovitev s.p.? (Vir slike: sxc.hu)

Najprej si poglejmo fiksne stroške, s katerimi se bo slej ko prej soočil vsak podjetnik, ki se bo odločil za ustanovitev s.p..

Fiskni stroški:

Prispevki za socialno varnost 

Vsak samostojni podjetnik mora davčnemu uradu mesečno plačevati prispevke za socialno varnost. Ti se obračunavajo od osnove, od katere se plačuje prispevek 15. v mesecu za pretekli mesec.

Gre za naslednje prispevke:

 • prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
 • prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, 
 • prispevek za starševsko varstvo in 
 • prispevek za zaposlovanje.

Minimalna višina prispevkov trenutno znaša 299,35 evra mesečno. Preostale aktualne zneske višine prispevkov najdete v članku: Koliko znašajo prispevki za s.p.? 

Poslovni račun 

Vsakdo, ki se podaja na poslovno pot, potrebujeposlovni račun. Toda znesek, ki ga samostojni podjetnik plačuje bančnemu ponudniku, se razlikuje od banke do banke.

Da bi nekoliko pocenili in poenostavili začetke vašega poslovanja, smo vam pripravili posebno bančno ponudbo za novoustanovljena podjetja pri Banki Koper. Ugodnosti so na voljo že s plačilom 3 evre mesečno. S tem boste deležni sledečih bančnih storitev:

 • Vodenje računa,
 • uporabe elektronske banke i-Net,
 • izdaje Activa-Visa Bisiness Electron kartice,
 • izdaje OTP čitalca – generatorja naključnih gesel,
 • neomejeno izvrševanje elektronskih plačilnih nalogov v domačem in čezmejnem plačilnem prometu:
  • nalog za plačilo na račun odprt pri Banki Koper,
  • nalog za plačilo do 50.000 evrov na račun odprt pri drugi banki,
  • prilivi oziroma prejeta sredstva na transakcijski račun v domačem in čezmejnem plačilnem prometu do 50.000 evrov.

Računovodstvo 

Samostojni podjetnik mora predvideti tudi stroške vodenja računovodstva. Ti so lahko različni od računovodstva do računovodstva. 

V Zavodu mladi podjetnik podjetnikom ne glede na obliko podjetja že dlje časa ponujamo računovodstvo po ugodni ceni. Gre za MP računovodstvo, ki temelji na e-računovodstvu, čedalje bolj priljubljenemu modelu vodenja računovodstva v Sloveniji in svetu. 79 evrov + DDV na mesec je končni znesek za vodenje računovodstva, saj so v ceno všteta tudi letna poročila (bilance, ki lahko stanejo tudi do 500 evrov) ter licenca za miniMAX

Pisarna

Večina podjetnikov slej ko prej začne razmišljati o najemu (ali nakupu, če finance to dopuščajo) poslovnih prostorov. A stroški najema pisarne se močno razlikujejo od ponudnika do ponudnika pa tudi od same lokacije. 

V kolikor iščete poslovne prostore v Ljubljani, se lahko poslužite najema MP coworking pisarne, ki se nahaja v na Kunaverjevi ulici 9. Za le 79 evrov + DDV na mesec mladim podjetnikom nudimo spodbudno in sodobno delovno okolje z vsem, kar je potrebno za učinkovit razvoj mladega podjetja.

Če že imate podjetje z naslovom na vašem domu, pa vam to ne ustreza več, ali pa imate najeto pisarno, a je za uspešno poslovanje ne potrebujete več ali pa zgolj želite zmanjšati stroške, se lahko poslužite tudi najema virtualne pisarnePoslovni naslov podjetja lahko za le 39 evrov + DDV na mesec prenesete v MP pisarno, ki se nahaja na naslovu Kunaverjeva 9, 1000 Ljubljana.

Variabilni stroški:

Seveda ne smemo pozabiti tudi na ostale stroške, ki se lahko močno razlikujejo glede na panogo, s katero se ukvarjamo. To so: 

Stroški razvoja storitev 

Marketing 

Stroški prodaje 

Olajšave:

Končni znesek lahko nekoliko zniža delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, katero lahko uveljavljajo vsi podjetniki, ki v poslovni register prvič vpišejo svoje podjetje. Le-to je mogoče uveljavljati od 1. julija 2013 dalje in znaša:

 • v prvih 12 mesecih poslovanja v višini 50 odstotkov zneska prispevka; 
 • v naslednjih 12 mesecih v višini 30 odstotkov zneska prispevka.

Skupni stroški

Če upoštevamo vse našteto, ugotovimo, da mora samostojni podjetnik vsak mesec zgolj za fiksne stroške (prispevki, poslovni račun, računovodstvo, najem pisarne) odšteti več kot 460 evrov.

V primeru, da se odloči za vodenje poslovanja iz lastnih poslovnih prostorov, je znesek nekoliko nižji in znaša več kot 380 evrov mesečno, če pa se odloči za prenos poslovnega naslova na virtualno pisarno, se znesek giba okoli številke 420 evrov mesečno. 

Potrebno je upoštevati tudi stroške, kot so na primer stroški razvoja storitev, marketing in stroški prodaje, kar lahko končni znesek močno poviša, pa tudi morebitne olajšave (kot je na primer delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), ki lahko znesek nekoliko znižajo.

Več v tabeli: 

Strošek Za plačilo na mesec
Prispevki za socialno varnost  od 299,35 evrov dalje
Poslovni račun  3 eur *
Računovodstvo  79 evrov + DDV **
Pisarna / virtualna pisarna 79 evrov + DDV *** / 39 evrov + DDV ****
Stroški razvoja storitev  variabilen strošek
Marketing  variabilen strošek
Stroški prodaje  variabilen strošek
Delna oprostitev plačila prispevkov *****

– 50 % zneska prispevka v prvih 12 mesecih

– 30 % zneska prispevka v nadaljnjih 12 mesecih

Skupno

460,35 evrov + DDV (z najemom coworking pisarne) /

420,35 evrov + DDV (z najemom virtualne pisarne)

* Cena velja za poslovni račun, odprt pri Banki Koper. 

** Cena velja  za MP računovodstvo.

*** Cena velja za MP coworking pisarno.

**** Cena velja za najem MP virtualne pisarne. 

***** Velja za podjetnike, ki so v poslovni register vpisani prvič.


Oznake: ,