Začetek meseca junija prinaša nove razpise

Avtor — 01.06.2012
V tokratni rubriki aktualni razpisi si preberite o novostih na področju aktualnih razpisov, ki jih prinaša začetek meseca junija. Predstavljamo vam kar štiri novosti (tri domače in enega EU) in šest še vedno aktualnih razpisov.
Začetek meseca junija prinaša nove razpise

Konec meseca maja prinaša nove razpise. (Vir slike: sxc.hu)

Novi razpisi:

  • Novo javno povabilo za vključitev v programe javnih del; do 85 % sofinanciranje stroškov za izvajanje programov javnih del pri neprofitnih delodajalcih. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in drugih sorodnih področjih. Rok za prijavo 5.10.2012 do 13. ure ali do porabe sredstev. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Sofinanciranje trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti z razrezom ribiških plovil ali s prerazporeditvijo ribiških plovil v dejavnosti, ki ne spadajo v področje ribolova. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Sredstva za zamenjavo starih kotlov s plinskimi kotli, za energetsko učinkovito razsvetljano, za energetske preglede in za opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa. Upravičenci so večji industrijski odjemalci plina (več kot 50.000 m3). Rok za prijavo 18.6.2012 do 12. ure. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • EU razpis: Do 50 % sofinanciranje projektov razvoja in komercializacije ekološko inovativnih produktov in storitev s področij gradbenih materialov, recikliranja, hrane in pijače, vode ter zelenega poslovanja. Rok za prijavo je 6.9.2012. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Še vedno aktualni razpisi

  • Ugodni krediti za podjetja z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 1,95% ter garancijo države (P1) za mikro, mala in srednje velika podjetja. Naslednji rok je 20.6.2012. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Sofinanciranje v višini do 50 % za ustvarjanje programskih vsebin za tiskane medije, radijske programe, televizijske programe in elektronske publikacije, za izdajatelje, ki so vpisani v razvid medijev MIZKŠ RS. Rok za prijavo je 18.6.2012 do 12. ure. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Nepovratna sredstva namenjena za energetsko učinkovito razsvetljavo, za sisteme koriščenja odpadne toplote, za vgradnjo frekvenčnih pretvornikov, za napredne števce in energetsko učinkovite motorje. 30 % do 50 % sofinanciranje upravičenih stroškov. Spodnja meja investicije ni omejena. Prvi rok za prijavo je 6.6.2012. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Nepovratna sredstva za okoljsko infrastrukturo, za razvoj urbanih naselij ter za socialno infrastrukturo. Za občine! Rok za prijavo je 31.12.2012. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Kreditiranje okoljskih naložb za občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe. Do 90 % delež kredita za priznane stroške naložbe. Minimalni znesek kredita je 25.000 eur. Rok za prijavo je do 31.1.2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Usposabljanje na delovnem mestu za osebe, ki so več kot 3 mesece prijavljene na Zavodu za zaposlovanje in so del ciljne skupine. Usposabljanje traja 1 ali 2 meseca, sofinanciranje pa znaša 221,00 EUR za en mesec ali 354,00 EUR za 2 meseca. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

Oznake: