Konferenca za javni sektor podala sodobne informacijske pristope za izboljšanje učinkovitosti poslovanja

Avtor SAOP — 29.03.2010
Komentiraj!
SAOP je na Konferenci za javni sektor predstavil zadnje izboljšave pri optimizaciji administrativnih postopkov na področju obračuna plač pisarniškega poslovanja in prehrane v javnih ustanovah.
Konferenca za javni sektor podala sodobne informacijske pristope za izboljšanje učinkovitosti poslovanja

SAOP je organiziral konferenco za javni sektor.

Podjetje SAOP, vodilni proizvajalec poslovnih informacijskih rešitev za podjetja in javni sektor, je v Termah Olimje priredilo Konferenco za javni sektor, ki je bila namenjena računovodjem, poslovnim sekretarjem v javnih ustanovah ter organizatorjem šolske prehrane. Konferenca je postregla z aktualnimi vsebinami na področju plačne zakonodaje, vodenja šolske prehrane in javnega naročanja. Predstavljeni so bili sodobni pristopi k povečanju učinkovitosti pisarniškega poslovanja v javnih ustanovah s poudarkom na elektronskem upravljanju dokumentacije in upravljanju delovnega časa. Konference se je udeležilo 186 predstavnikov slovenskih izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, dijaških domov in domov starejših občanov, centrov za socialno delo ter lokalne samouprave.

„Obisk konference je presegel pričakovanja kar pomeni, da smo pripravili resnično aktualne vsebine za organizacije javnega sektorja ne samo z vidika zakonodajnih sprememb, temveč tudi z vidika poslovnih izzivov,“ je  povedala Sonja Šinigoj, direktorica SAOP.

Konferenca je podala celovit vpogled v plačno problematiko javnega sektorja. Tako so bile predstavljene najpogostejše kršitve na področju plač, spremembe sistema napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede, oblike delovne uspešnosti, avtomatizacija postopkov priprave sklepov, aneksa k pogodbi in pripravo podatkov za obračun plače v primeru napredovanja, ter avtomatizacija posredovanja podatkov o plačah za leto 2009 na elektronskih obrazcih M-4.

Na področju obvladovanja šolske prehrane je bila predstavljena optimizacija vodenja prehrane in priprava receptur z uporabo poslovnega informacijskega sistema iCenter ter spremembe, ki jih na področje šolske prehrane uvaja novi zakonu o javnih naročilih. Konferenca je v sklopu računovodskih tem obravnavala tudi zakonske podlage in postopke pri izplačevanju potnih stroškov v javnem sektorju vključno s prikazom praktičnih primerov.

Posebna pozornost je bila namenjena izboljšavam pisarniškega poslovanja. Tako so bile predstavljene zakonske zahteve, postopki in rešitve za obvladovanje elektronske dokumentacije v javnih ustanovah in upravi. Izpostavljeno je bilo tudi varno in zanesljivo shranjevanje podatkov, saj je tudi poslovanje javnih ustanov vedno bolj odvisno od njihove razpoložljivosti. Ustanove javnega sektorja so zaradi zakonodajnih in proračunskih zahtev primorane tudi v izboljšanje upravljanja z delovnim časom. Udeleženci so zato spoznali tudi organizacijske in vodstvene pristope pri načrtovanju časa in nalog. Med tako imenovanimi mehkimi temami pa so obravnavali pomembnost regulacije stresa in usmerjanja energije čustev za uspešno delovanje organizacije.

SAOP je z 51,6-odstotnim tržnim deležem vodilni ponudnik poslovnih informacijskih rešitev za javni sektor v Sloveniji. „SAOP obvladuje dobre prakse poslovanja organizacij v javnem sektorju, s čimer prispeva pomemben delež h kakovosti in gospodarnosti poslovanja v ustanovah, ki črpajo sredstva iz državnega proračuna,“ je še poudarila Sonja Šinigoj. Podjetje je v lanskem letu svoj položaj še utrdilo s povečano rastjo prodaje v primerjavi z letom 2008.

shranjeno pod:
Prijavi se na e-novice!