Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula [članek]

Avtor — 17.02.2012
Konkurenčna prepoved je obveznostnega značaja in pomeni, da delavci ne smejo za svoj ali za tuj račun opravljati del, ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo opravlja delodajalec in bi zanj pomenili konkurenco. Konkurenčna klavzula pa je dogovorne narave in velja le ob dogovoru.
Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula [članek]

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula (Vir slike: sxc.hu)

Bistvo konkurenčne prepovedi je v tem, da je obveznostnega značaja, saj jo določa že zakon, kar pomeni, da se avtomatično razteza na vse delavce v delovnem razmerju, pomeni pa, da delavci ne smejo za svoj ali za tuj račun opravljati del, ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in bi zanj pomenili konkurenco.

Pri tej zakonski definiciji moramo biti pozorni na dva elementa in sicer na opravljanje del in poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec (in ne zgolj formalno, tako, da ima tako dejavnost vpisano v register, a je v praksi ne opravlja) in na dejstvo, da mora taka dejavnost delodajalcu predstavljati konkurenco.

Medtem, ko je za konkurenčno prepoved značilno, da se razteza na vse delavce v delovnem razmerju in, da se je ne da obiti s pogodbo ali drugačnim dogovorom, je konkurenčna klavzula drugačnega značaja. Bistvo pri njej je, da je fakultativne (dogovorne) narave, kar pomeni, da velja le, če sta se pogodbeni stranki o njej izrecno dogovorili, pa še v tem primeru velja le v nekaterih, z zakonom točno določenih, primerih – velja le po prenehanju pogodbe o zaposlitvi in se lahko dogovori samo tedaj, ko delavec pri svojem delu ali v zvezi z njim pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in zveze, ki so značilne za delodajalca pri katerem je zaposlen in, ki jih drugje ni mogel pridobiti.

Več o tem si preberite v članku Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula >>


Oznake: , , , , ,