Koristno: Na voljo so subvencije za zaposlitev težje zaposljivih oseb

Avtor — 25.08.2014
Zavod za zaposlovanje je objavil povabilo, v katerem delodajalce vabi k izvedbi projekta v okviru programa »Zaposli.me«, s katerim se spodbuja zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih oseb iz problematičnih območij.
Koristno: Na voljo so subvencije za zaposlitev težje zaposljivih oseb

Koristno: Na voljo so subvencije za zaposlitev težje zaposljivih oseb (Vir slike: Freeimages.com)

Delodajalec, ki se prijavlja na javno povabilo, mora biti registriran kot samostojni poslovni subjekt s svojo matično številko. S pridobitvijo subvencije se obveže, da bo podpisal pogodbo o zaposlitvi z eno ali več brezposelnih oseb za neprekinjeno obdobje najmanj 12 mesecev in polni delovni čas oziroma za krajši delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti.

Na voljo sta dva sklopa javnega povabila: za sklop A lahko kandidira delodajalec, ki je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji vsaj 12 mesecev; za sklop B lahko kandidira delodajalec, ki je bil v roku največ 36 mesecev po stečaju ali likvidaciji proizvodne dejavnosti na tem območju ustanovljen z namenom oživljanja te dejavnosti. 

K prijavi na javno povabilo so vabljeni vsi delodajalci, ki imajo sedež ali poslovno enoto, registrirano na problemskem območju z visoko brezposelnostjo. Gre za naslednja območja:

  • območje občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika,
  • območje občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma. Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej,
  • Maribor s širšo okolico: območje občin Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi ali
  • občine Hrastnik, Radeče ali Trbovlje.

Spodbujanje zaposlovanja z državno pomočjo omogoča ponovno vključitev v delovno okolje, zmanjšuje socialno izključenost in revščino ter tako dolgoročno izboljša zaposlitvene možnosti. Dodana vrednost programa je prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti ciljne skupine, kot tudi zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 

Namen javnega povabila je tudi spodbujanje zaposlovanja ciljnih skupin brezposelnih oseb in subvencioniranje zaposlovanja v proizvodnih dejavnostih, ki se oživljajo v roku največ 36 mesecev po stečaju ali likvidaciji proizvodne dejavnosti.

Vir: Ess.gov.si

Oznake: , , , ,