Koristno: najem poslovnih prostorov v Mislinji

Avtor — 17.09.2014
Občina Mislinja pravnim ali fizičnim osebam daje v najem poslovne prostore za potrebe kulturne in turistične infrastrukture »Zahodnega Pohorja«. Rok za oddajo ponudb je 22. september 2014, in sicer do 12. ure.
Koristno: najem poslovnih prostorov v Mislinji

Koristno: najem poslovnih prostorov v Mislinji

Predmet oddaje v najem so neopremljeni poslovni prostori v objektu »Center Kope«, v pritličju objekta in so razdeljeni na naslednje sklope:

a) gostinski lokal v pritličju, ki obsega čajnico s kuhinjo, v izmeri 100,8 m2. Izhodiščna mesečna najemnina za najem prostora znaša 4,44 evra/m2 oziroma skupaj 447,55 evrov/mesec. Najemnina je za prvo leto fiksna, za naslednja leta pa se povišuje v skladu z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin.

b) manjši prostor velikosti 20 m2 nosilcu s področja zeliščarstva, pripravo produktov s področja zelišč, ekološke pridelave sadja in zelenjave – zeliščni center. Izhodiščna mesečna najemnina za najem prostora znaša 4,44 evra/m2 oziroma skupaj 88,80 evrov/mesec. Najemnina je za prvo leto fiksna, za naslednja leta pa se povišuje v skladu z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin.

Iščete delovno mesto v Ljubljani?

c) prostor za prodajo turističnih spominkov in ekoloških produktov iz dopolnilnih dejavnosti pohorskih kmetij – trgovina, v izmeri 13,5 m2. Izhodiščna mesečna najemnina za najem prostora znaša 4,44 evra/m2 oziroma 59,94 evrov/mesec. Najemnina je za prvo leto fiksna, za naslednja leta pa se povišuje v skladu z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin.

Vir: Mislinja.si


Oznake: , ,