Koristno: oddaja se nekaj novih poslovnih prostorov

Ob ustanovitvi podjetja si marsikateri mladi podjetnik nakupa lastnih poslovnih prostorov ne more privoščiti, zato se odloči za alternativo: najem za določen oziroma nedoločen čas. V nadaljevanju boste našli tri ponudbe za oddajo poslovnih prostorov - v Portorožu, Topolšici in Lendavi.
Koristno: oddaja se nekaj novih poslovnih prostorov

Koristno: oddaja se nekaj novih poslovnih prostorov

Poslovni prostor v Portorožu

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala »Spiaggia« s pripadajočima terasama, ki se nahaja v plažnem objektu I na centralni plaži v Portorožu, z namenom zagotovitve višje stopnje turistične ponudbe plaže in samega Portoroža.

Izhodiščna mesečna najemnina za lokal znaša 4.600 evrov brez DDV na mesec oziroma 55.200 evrov letno brez DDV. Plačilo DDV-ja bremeni najemnika.

Lokal ima skupno izmero 170,70 m2 ter 125,50 m2 zaprte in zastekljene terase ter cca 220 m2 zunanje terase. Rok za oddajo ponudb je 21. oktober 2014 do 12. ure.

Poslovni prostor v Topolščici

Predmet oddaje v najem so poslovni prostori – Objekt Vrtnarija v izmeri 250,00 m2. Poslovni prostor obsega: sanitarije, pisarne, oblačilnico, shrambo, rastlinjak, toplotno podpostajo, klet.

Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor ter druge nepremičnine skupaj znaša 10.168 evrov letno oziroma 847 evrov mesečno.

Z izbranim ponudnikom se opravi pogajanje o končni višini najemnine. Poslovni prostori se oddajajo v najem za določen čas petih let. Rok za oddajo ponudb je do vključno 21. oktobra 2014 do 10. ure.

Poslovni prostor v Lendavi

Predmet javnega zbiranja ponudb je izvajanje gostinske dejavnosti na določenem delu poslovnih prostorov MSL, na lokaciji: Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, v skupni izmeri 30 m2, kar zajema:

Iščete poslovni prostor v Ljubljani?

  • bife 20 m2,
  • skladišče s sanitarijami za osebje 10 m2.
  • Poleg zgoraj navedenih prostorov je za izvajanje gostinske dejavnosti vključena tudi možnost souporabe sledečih prostorov:
  • skupni prostori (predodrje) 99 m2,
  • sanitarije M+Ž 12 m2,
  • stopnišče 7 m2,
  • letna terasa – odvisno od dovoljenja vsakokratnega lastnika oziroma najemnika le-tega.

Prostori, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, se lahko uporabljajo izključno za gostinsko dejavnost, ki se, poleg rednega obratovanja, mora izvajati na dogodkih, ki se izvajajo po programu MSL in njegovih članic ter ostalih s strani MSL odobrenih subjektov.

Rok za oddajo ponudb je 13. oktober 2014, do 16.00 ure.

Oznake: , , , ,