Kraj obdavčitve pri aktualnih storitvah: DDV pred in po 1.1.2011

T.i. aktualne storitve, to so vse kulturne, umetnostne, športne, znanstvene, izobraževalne, zabavne in podobne prireditve, so po trenutnem pravilu obdavčene tam, kjer se izvajajo. Po 1.1.2011 bo treba pri takšnih storitvah razlikovati med vstopninami in drugimi storitvami.
Kraj obdavčitve pri aktualnih storitvah: DDV pred in po 1.1.2011

On-line vestnik je namenjen vsem zavezancem za DDV, ki opravljajo obdavčljivo dejavnost.

Če bodo tako davčnemu zavezancu zaračunane vstopnine za te prireditve, se bo za kraj opravljanja storitev štel kraj, kjer bo ta prireditev dejansko potekala. Če se bodo davčnemu zavezancu zaračunale druge storitve, povezane s temi dejavnostmi, se bo upoštevalo splošno pravilo iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, torej bo kraj obdavčitve v kraju sedeža naročnika. Če bo prejemnik omenjenih storitev oseba, ki ni davčni zavezanec, bo kraj opravljanja storitev še naprej kraj, kjer se bodo te storitve dejansko izvajale.

Primer

Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, organizira izobraževanje za domače in tuje udeležence v Ljubljani.

Pred 1.1.2011:

Kraj obdavčitve je skladno z 29. členom ZDDV-1 tam, kjer so te storitve tudi opravljene, torej v Sloveniji. Izvajalec izobraževanja na računu obračuna slovenski DDV, ne glede na to, kdo je udeleženec tega izobraževanja.

Po 1.1.2011:

Izvajalec storitve najprej preveri, kdo je naročnik in na podlagi statusa slednjega pravilno določi kraj obdavčitve:

status naročnika
sedež naročnika
kraj obdavčitve
slovenski DDV
davčni zavezanec
Slovenija
Slovenija
da
davčni zavezanec
druga država članica (npr. Avstrija)
Avstrija
ne
davčni zavezanec
tretja država
ni v Uniji
ne
ni davčni zavezanec
ni pomemben
   

 

Vir: Online vestnik: DDV v poslovni praksi, založba Verlag Dashöfer

Oznake: , , ,