Leto 2013 je bilo za državna podjetja še vedno negativno

Avtor — 18.07.2014
Temeljita analiza lanskoletnega slovenskega gospodarstva, ki so jo opravili v podjetju Bisnode, je pokazala, da so v skupnem seštevku državna podjetja lani beležila izgubo, kljub temu da jih je večina poslovala z dobičkom.
Leto 2013 je bilo za državna podjetja še vedno negativno

Leto 2013 je bilo za državna podjetja še vedno negativno (Vir slike: Freeimages.com)

V Sloveniji obstaja 248 podjetij, v katerih je večinski lastnik država. V Bisnode podatkovnih bazah so bili na voljo finančni podatki le za 197 subjektov in za slednje so preverili, kako so v 2013 poslovala, koliko sredstev so prejeli iz državnega proračuna in kakšen odstotek so ta sredstva predstavljala v njihovih prihodkih. Za vseh 248 državnih podjetij pa so pogledali še, kako je z njihovo likvidnostjo, kolikšno verjetnost blokade imajo in ali so med njimi davčni neplačniki.

Poslovni izkaz državnih podjetij za 2013 glede na celotno gospodarstvo (Vir slike: Bisnode)

Večina obravnavanih državnih podjetij (117 podjetij) v 2013 ni beležilo izgube, ampak so ustvarila dobiček v skupni vrednosti 329,8 milijonov evrov. Toda preostalih 80 podjetij je ustvarilo skupno kar 551,9 milijonov evrov izgube.

Poglejmo, katera so bila na vrhu obeh skupin, katera so bila na vrhu po prodaji in po zaposlovanju.

Podjetja na vrhu (Vir slike: Bisnode)

Primerjava poslovanja obravnavnih podjetij za 2013 je pokazala, da je bilo to leto v primerjavi z 2012 skoraj v celoti v znamenju padca – izjema je bila povprečna bruto mesečna plača, ki se je malenkost zvišala.

Poslovanje državnih podjetij za 2013 v primerjavi z 2012 (Vir slike: Bisnode)

S strani državnih uporabnikov so obravnavana podjetja v letu 2013 skupno pridobila 675,8 milijonov evrov, kar znaša 8,4 odstotka njihove ustvarjene prodaje. Poglejmo si top 3 največje prejemnike ter top 3 po deležu v prodaji.

Top prejemniki državnega proračuna (Vir slike: Bisnode)

Na podlagi dinamične ocene so za vseh 248 aktivnih državnih podjetij pogledali še verjetnost nastanka 60 dni ali dlje trajajoče blokade TRR v prihodnjih 12 mesecih. Hkrati so preverili, kolikšen delež jih je med njimi davčnih neplačnikov ter koliko jih beleži katerega od insolvenčnih postopkov (stečaj, likvidacijo ali prisilno poravnavo).

Deleži državnih podjetij po verjetnosti blokade, insolvenčnosti in davčnih dolgovih (Vir slike: Bisnode)

Vir: Bisnode Bilten junij-julij 2014

Oznake: , , ,