Menjava blaga in storitev kot poslovna praksa

Trenutne gospodarske razmere zahtevajo za ohranjanje in širjenje poslovnih mrež ter za zmanjševanje denarnih odlivov precejšnjo mero kreativnosti, fleksibilnosti in strateški pristop.
Menjava blaga in storitev kot poslovna praksa

Menjava blaga in storitev (slika: smallbizbee.com)

Pri tem na veljavi ponovno pridobiva tudi poslovna praksa menjave blaga in storitev, ki so jo poznali že Mezopotamci 6000 let pred našim štetjem.

Menjava blaga in storitev je nedenarna menjava, ki mnogim omogoča širitev mreže sodelavcev, sklepanje poslovnih partnerstev in dostop do virov, ki jim jih proračun sicer ne dopušča ter hkrati ponuditi lastne vire drugim, ki so jim zaradi njihovih finančnih omejitev sicer nedostopne.

Z menjavo blaga in storitev je torej možno privarčevati denar, vendar kot vsaka poslovna transakcija ima tudi menjava blaga in storitev slabosti. Upoštevanje spodnjih nasvetov vam omogoča večjo verjetnost za uspeh, korist in zadovoljstvo pri menjavi:
1.
Poskrbite za zapis dogovora. Kljub dolgotrajnemu sodelovanju in dobrim poslovnim odnosom se lahko zgolj z ustnim dogovorom pojavijo nejastnosti in nesporazumi.
2.
Ne dogovarjajte se za menjavo blaga ali storitev z nekom, s katerim sicer ne bi sklepali poslovnih odnosov, saj boste na izgubi.
3.  Natančno določite željene rezultate, terminske plane in dogovornsti posameznikov.
4. Ocenite, ali sta vrednosti blaga ali storitve, ki bosta izmenjani, enakovredni. Primerjajte zahtevani čas za izdelavo blaga ali opravilo storitve oz. primerjajte tržni vrednosti blaga ali storitve.  
5. Za primer nezadovoljstva z blagom ali storitvijo predhodno določite ukrepe za reševanje konfliktov.

 

Vir: Smallbizbee

Oznake: