Mesečni pregled gospodarstva

Avtor — 18.02.2016
V rubriki "Mesečni pregled gospodarstva" vam predstavljamo pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu tako na makroekonomski kot na mikroekonomski ravni, ki je povzet po mesečni elektronski publikaciji podjetja Bisnode.
Mesečni pregled gospodarstva

Mesečni pregled gospodarstva (Vir slike: Pixabay.com)

Najvišjo gospodarsko rast je v tretjem četrtletju 2015 beležila Bosna in Hercegovina (3,1 odstotka), medtem ko je Srbija beležila najnižjo (-2,2 odstotka). 

V primerjavi z drugim četrtletjem 2015 se je gospodarska rast izboljšala na Hrvaškem in v Srbiji, v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini pa se je upočasnila. Najbolj se je povečala na Hrvaškem, in sicer za 1,6 odstotne točke.

Novembra lani je najvišjo stopnjo brezposelnosti beležila Hrvaška (17,7 odstotka), najnižjo pa Slovenija, kjer je bila ta 11,7 odstotna. V Srbiji je brezposelnost v tretjem četrtletju lani znašala 17,3 odstotka. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta se je stopnja brezposelnosti znižala v vseh državah: v Srbiji za 1,5 odstotne točke, na Hrvaškem in v Sloveniji pa za 1,4 odstotne točke.

V lanskem novembru so vse države razen Srbije beležile deflacijo. Slednja je imela inflacijo 1,4 odstotka. Najvišjo deflacijo je imela Hrvaška (-0,9 odstotka). V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta so se cene najbolj znižale v Sloveniji, in sicer za 0,7 odstotne točke. V v Bosni in Hercegovini so se cene kljub deflaciji zvišale.

BDP, stopnja brezposelnosti, inflacija (Vir slike: Bisnode)

Novo ustanovljena podjetja v decembru

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. 

V decembru je bilo največ podjetij ustanovljenih na Hrvaškem, najmanj pa v Srbiji. V primerjavi z enakim obdobjem leto poprej se je število novoustanovljenih podjetij zvišalo v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini, znižalo pa v Srbiji in na Hrvaškem.

Najvišji delež novoustanovljenih podjetij je imela Bosna in Hercegovina (2,1 odstotka), najnižjega pa Srbija (0,4 odstotka). To pomeni, da se je v Bosni in Hercegovini ustanovilo eno novo podjetje na vsakih 50, v Srbiji pa na vsakih 230 podjetij.

Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani (Vir slike: Bisnode)

Mikro podatki za Slovenijo

Davčni neplačniki

Davčni neplačniki so davčni zavezanci z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5.000 evrov ter so starejše od 90 dni.

Transakcije v tujino

Zajete so transakcije nad 30.000 evrov, ki so potekale preko transakcijskih računov v tujino. Upoštevane so tiste države, v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ali financiranja terorizma oziroma se le-ti ne izvajajo v zadostni meri, iz objave podatkov o transakcijah, ki jih Uradu RS za preprečevanje pranja denarja posredujejo organizacije na podlagi drugega odstavka 38. člena ZPPDFT.

Sklenjena javna naročila

Podatki so javno objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance, kamor naročniki v skladu z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije.

Ocena likvidnosti

Bisnode ocena likvidnosti podaja verjetnost, da bo pri subjektu v naslednjih 12 mesecih prišlo do blokade vseh odprtih TRRjev za več kot 60 dni. Ocena je podana na nivoju gospodarstva. Bisnode izpostavlja povprečne vrednosti za nelikvidna podjetja z 75-odstotno verjetnostjo blokade.

Vir: Bisnode Bilten januar 2016


Oznake: