Mesečni pregled gospodarstva – april 2014

Avtor — 06.05.2014
V rubriki "Mesečni pregled gospodarstva" vam predstavljamo pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu tako na makroekonomski kot na mikroekonomski ravni, ki je povzet po mesečni elektronski publikaciji podjetja Bisnode.
Mesečni pregled gospodarstva - april 2014

Mesečni pregled gospodarstva – april 2014 (Vir slike: Freeimages.com)

Kot kaže Bisnode tema meseca, je država kljub varčevanju v minulih 5 letih z že prej najvišjega deleža nepovratnih sredstev za ministrstva in upravo tega še povečala za skoraj polovico – na dobrih 11 milijard evrov.

Največ nepovratnih sredstev so prejela tri ministrstva in dva zavoda: Ministrstvo za finance, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod za zdravstveno zavarovanje ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Med tistimi, ki so prejeli manj sredstev, je Slovenski podjetniški sklad. Prva misel je: država varčuje na razvoju? Prav nasprotno. Za pospeševanje rasti uporablja instrumente, ki dajejo višje učinke od nepovratnih sredstev, za Bilten pojasnjuje mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega Sklada.

Poraba proračunskih prejemkov pod drobnogledom

V tokratni temi meseca so si v Bisnode pogledali, kako uspešna je država pri izvajanju svoje varčevalne politike od začetka krize skozi prizmo porabe javnih sredstev.

Poraba javnih sredstev – primerjava med leti 2008 in 2013 (Vir slike: Bisnode Bilten)

Po Zakonu o javnih financah je bilo v letu 2013 za 2,9 odstotka več neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna kot v 2008, porabljena sredstva za blago in storitve pa so se povečala kar za 72,8 odstotka: s 13,9 milijarde na 24,1 milijarde evrov. Edino pomanjšanje porabe je bilo zabeleženo v 2009. 

Gibanje porabe javnih sredstev

Med javnimi institucijami so največji porabniki javnih sredstev Ministrstva in Uprava, ki so v letu 2013 porabili kar 67,1 odstotka več kot leta 2008 – 11,4 milijarde evrov ali 44,4 odstotka vseh sredstev za namene blaga in storitev.

Odstotki porabljenih sredstev javnih institucij v 2013 (Vir slike: Bisnode Bilten)

Največji porast so Ministrstva in Uprava zabeležila v letu 2012 – za 48,6 odstotka oziroma s 6,8 na 10,1 milijarde evrov.

Sledijo javne institucije s področja socialnega varstva, ki so v 2013 porabile 7,1 milijarde evrov sredstev – 29,7 odstotka vseh sredstev, kar je 4,6-krat več kot v 2008.

Sredstva so v istem obdobju povečale tudi institucije s področja regijskega razvoja – za 65,6 odstotka, narodna skupnost – za 37,5 odstotka, ter gledališča, knjižnice in galerije – za 28 odstotkov.

Primerjava porabe nepovratnih sredstev v javnih institucijah (Vir slike: Bisnode Bilten)

Vir: Bisnode Bilten april 2014


Oznake: , ,