Mesečni pregled gospodarstva – avgust 2012

Avtor — 10.09.2012
V mesečni rubriki "Mesečni pregled gospodarstva" vam predstavljamo mesečni pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu, tako na makroekonomski kot na mikroekonomski ravni, povzet po mesečni elektronski publikaciji podjetja Bisnode.
Mesečni pregled gospodarstva - avgust 2012

Mesečni pregled gospodarstva – avgust 2012 (Vir slike: sxc.hu)

Gibanje bruto domačega proizvoda (BDP)

Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti v državi. Je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu.

Gibanje BDP v Sloveniji

Grafikon prikazuje vrednost BDP-ja v Sloveniji po četrtletjih za obdobje dveh let. Podatki so merjeni na podlagi temeljnih agregatov nacionalnih računov v tekočih cenah in niso prilagojeni na vpliv sezone in število delovnih dni.

Nekoliko višja kot v začetku leta je bila v drugem četrtletju le raven obsega proizvodnje predelovalnih dejavnosti. Poleg zniževanja izvoza od začetka leta pa je začel upadati še prihodek v trgovini na drobno (Vir: UMAR).

Primerjava gibanja BDP v Sloveniji in EU

Gospodarska aktivnost v evrskem območju je v prvem letošnjem četrtletju stagnirala. Evropska komisija in OECD za 2012 pričakujeta znižanje gospodarske aktivnosti (Vir: UMAR).

V tabeli so podatki o vrednostih BDP Slovenije in EU za zadnjih pet let.

Leto BDP EU (mio EUR) BDP SLO (mio EUR)
2006 11.428.722 30.441
2007 12.049.354 33.191
2008 12.462.088 35.861
2009 11.965.308 34.272
2010 12.001.392 35.809

Gibanje rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Letna in mesečna stopnja inflacije v Sloveniji

Rast cen na letni ravni je bila julija 2,4-odstotna, v enakem obdobju lani pa 0,9-odstotna. Povprečna 12-mesečna rast je bila 2,3-odstotna (lani 1,7-odstotna) (Vir: SURS).

Primerjava letne in mesečne stopnje inflacije v Sloveniji in EU

Pričakovana inflacija v evrskem območju je julija na letni ravni znašala 2,4 odstotka – enako kot prejšnji mesec (Vir: Eurostat).

Sedem kazalcev mesečnega poslovnega utripa

Vsebina Maj Junij Julij Indeks jul12/jun12 Indeks jul12/jul11
Ustanovitve gospodarstev 1.334 1.203 1.088 90 113
Insolvenčni postopki * 1.300 1.137 1.366 120 142
Osebni stečaji potrošnikov 89 98 79 81 125
Število blokiranih subjektov 2.544 3.761 3.488 93 154
Število narokov 2.839 2.871 1.252 44 124
Povprečne točke tveganja ** 45 45 0 0
Povprečni dnevi zamude *** Od 1 do 7 dni po valuti

* Vključuje stečaje pravnih oseb, prisilne poravnave, likvidacije in izbrise

** Točke tveganja, ki jih po lastni metodologiji izračunava družba Bisnode, temeljijo na 20 podatkih, zajetih iz štirih segmentov: finančnih in demografskih podatkov, plačilnih navad podjetij ter javno dostopnih podatkih o tožbah, blokadah, itn. Statistični model izračunava verjetnost propada podjetja v naslednjih 12 mesecih. Točke tveganja se gibljejo od 0 do 100, višja vrednost pomeni nižje tveganje stečaja v letu dni.

*** Plačilne navade nam povejo, kakšna je povprečna plačilna disciplina v slovenskem gospodarstvu.

Vir: gvin.com

Novoustanovljena podjetja

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Grafikon prikazuje število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu po mesecih.

Do konca julija 2012 se je v Sloveniji ustanovilo 10.222 gospodarskih subjektov. To je 1.453 manj kot v enakem obdobju lani.

Izbrisi podjetij

Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Število izbrisanih gospodarskih subjektov se je z lanskih 8.677 v enakem obdobju letos povišalo na 9.101.

Insolvenčni postopki

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so dalj časa plačilno nesposobni. V Sloveniji med insolvenčne postopke štejemo stečajni postopek, prisilno poravnavo in likvidacijo.

Stečaji

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov stečajev gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

V juliju 2012 je bilo v Sloveniji oklicanih 63 novih insolvenčnih postopkov proti pravnim osebam – slabih 8 odstotkov manj kot junija in 10 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

Prisilne poravnave

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov prisilnih poravnav gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Likvidacije

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov likvidacij gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Vir: Bisnode Bilten avgust 2012 (PDF datoteka)


Oznake: , , ,