Mesečni pregled gospodarstva – januar 2014

Avtor — 10.02.2014
V rubriki "Mesečni pregled gospodarstva" vam predstavljamo pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu tako na makroekonomski kot na mikroekonomski ravni, ki je povzet po mesečni elektronski publikaciji podjetja Bisnode.
Mesečni pregled gospodarstva - januar 2014

Mesečni pregled gospodarstva – januar 2014 (Vir slike: sxc.hu)

Gibanje bruto domačega proizvoda

Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti v državi. Je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu.

Grafikon prikazuje vrednost BDP-ja v Sloveniji po četrtletjih. Podatki so merjeni na podlagi temeljnih agregatov nacionalnih računov v tekočih cenah in niso prilagojeni na vpliv sezone in število delovnih dni. 

Vrednost BDP v Sloveniji (Vir slike: Bisnode bilten januar 2014)

BDP se je v tretjem četrtletju 2013 v primerjavi z enakim četrtletjem prejšnjega leta zmanjšal za 0,6 odstotka. Gospodarske razmere v Sloveniji se v tretjem četrtletju niso bistveno spremenile.

Večji padec BDP-ja je znova preprečilo zunanje povpraševanje. Domače povpraševanje je na gospodarsko aktivnost tudi tokrat – podobno kot v prejšnjih četrtletjih – vplivalo negativno.

Gibanje rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Grafikon prikazuje letno inflacijo v Sloveniji. Mesečna inflacija kaže spremembe cen v tekočem mesecu na pretekli mesec. Letna inflacija kaže spremembe cen v tekočem mesecu glede na isti mesec preteklega leta.

Novoustanovljena podjetja

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. V grafikonu je prikazano število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu po mesecih.

Do konca novembra 2013 se je v Sloveniji ustanovilo 19.619 gospodarskih subjektov, kar je za 13,6 odstotka več kot v enakem obdobju predlani, ko se jih ustanovilo le 17.274.

Pet kazalcev mesečnega poslovnega utripa

V spodnji tabeli si poglejte pet izbranih kazalcev mesečnega poslovnega utripa za zadnje tri mesece. Z indeksom je predstavljeno gibanje kazalcev glede na predhodni mesec ter glede na isti mesec predhodnega leta.

Vsebina September Oktober November Indeks nov13/okt13 Indeks nov13/nov13
Ustanovitve gospodarstev 1.902 2.351 1.928 82 123
Insolvenčni postopki * 411 456 493 108 137
Število blokiranih subjektov 16.034 14.823 14.410 97 94
Število narokov 932 1.151 1.037 90 99
Izbrisi podjetij 1.076 824 1.043 127 81

* Vključuje stečaje pravnih oseb, prisilne poravnave in likvidacije.

Vir: Bisnode bilten januar 2014


Oznake: , , ,