Mesečni pregled gospodarstva – marec 2012

Avtor — 10.04.2012

V novi mesečni rubriki vam predstavljamo mesečni pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu, tako na makroekonomski kot na mikroekonomski ravni, povzet po mesečni elektronski publikaciji podjetja Bisnode.

Mesečni pregled gospodarstva - marec 2012

Mesečni pregled gospodarstva – marec 2012 (Vir slike: sxc.hu)

Gibanje bruto domačega proizvoda (BDP)

Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti v državi. Je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu.

Gibanje BDP v Sloveniji

Padec gospodarske aktivnosti v Sloveniji se je v zadnjem četrtletju lani še poglobil, BDP pa se je v letu 2011 znižal za 0,2 odstotka (Vir: UMAR).

Primerjava gibanja BDP v Sloveniji in EU

Evropska komisija za letos napoveduje zmanjšanje BDP v devetih državah članicah EU, v ostalih pa stagnacijo oziroma nižjo rast od napovedane v jeseni (Vir: UMAR).

V tabeli so podatki o vrednostih BDP Slovenije in EU za zadnjih pet let.

Leto BDP EU (mio EUR) BDP SLO (mio EUR)
2006 11.428.722 30.441
2007 12.049.354 33.191
2008 12.462.088 35.861
2009 11.965.308 34.272
2010 12.001.392 35.809

Gibanje rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Po poradkih SURS-a je bila rast cen na letni ravni februarja 2,9-odstotna (v enakem obdobju lani
1,4-odstotna). Povprečna 12-mesečna rast pa je bila 2,0-odstotna (v enakem obdobju lani 1,9-odstotna).

Letna in mesečna stopnja inflacije v Sloveniji

Primerjava letne in mesečne stopnje inflacije v Sloveniji in EU

Pričakovana letna inflacija v evro območju v februarju 2012 znaša 2,7 odstotka, v januarju pa je bila
2,6-odstotna (Vir: Eurostat).

Sedem kazalcev mesečnega poslovnega utripa

Vsebina December Januar Februar Indeks feb12/jan12 Indeks feb12/feb11
Ustanovitve gospodarstev 1.220 2.152 1.463 68 79
Insolvenčni postopki * 1.330 1.910 1.182 62 103
Osebni stečaji potrošnikov 83 83 92 111 116
Število blokiranih subjektov 1.304 1.548 1.509 97 55
Število narokov 2.566 2.673 2.517 94 101
Povprečne točke tveganja ** 43 43 43 100 102
Povprečni dnevi zamude *** Od 1 do 7 dni po valuti

* Vključuje stečaje pravnih oseb, prisilne poravnave, likvidacije in izbrise

** Točke tveganja, ki jih po lastni metodologiji izračunava družba Bisnode, temeljijo na 20 podatkih, zajetih iz štirih segmentov: finančnih in demografskih podatkov, plačilnih navad podjetij ter javno dostopnih podatkih o tožbah, blokadah, itn. Statistični model izračunava verjetnost propada podjetja v naslednjih 12 mesecih. Točke tveganja se gibljejo od 0 do 100, višja vrednost pomeni nižje tveganje stečaja v letu dni.

*** Plačilne navade nam povejo, kakšna je povprečna plačilna disciplina v slovenskem gospodarstvu.

Novoustanovljena podjetja

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Grafikon prikazuje število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu po mesecih.

Do konca februarja 2012 se je v Sloveniji ustanovilo 3.615 gospodarskih subjektov, kar je za 369 manj kot lani v enakem obdobju.

Izbrisi podjetij

Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Število izbrisanih gospodarskih subjektov se je s 3.271 v enakem obdobju lani zmanjšalo na 2.979 subjektov.

Insolvenčni postopki

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so dalj časa plačilno nesposobni. V Sloveniji med insolvenčne postopke štejemo stečajni postopek, prisilno poravnavo in likvidacijo.

Februarja 2012 je bilo v Sloveniji oklicanih 49 novih insolvenčnih postopkov proti pravnim osebam – 23 odstotkov manj kot mesec prej.

Stečaji

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov stečajev gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Prisilne poravnave

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov prisilnih poravnav gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Likvidacije

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov likvidacij gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Vir: Bisnode Bilten marec 2012 (PDF datoteka)


Oznake: , , , ,