Mesečni pregled gospodarstva – marec 2014

Avtor — 13.04.2014
V rubriki "Mesečni pregled gospodarstva" vam predstavljamo pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu tako na makroekonomski kot na mikroekonomski ravni, ki je povzet po mesečni elektronski publikaciji podjetja Bisnode.
Mesečni pregled gospodarstva - marec 2014

Mesečni pregled gospodarstva – marec 2014 (Vir slike: Freeimages.com)

Tokratna mesečna elektronska publikacija podjetja Bisnode prinaša širok obseg aktualnih analiz in informacij: temi meseca prinašata temeljit vpogled v stanje lesnopredelovalne panoge po krizi ter v to, kdo so ustanovitelji družb z omejeno odgovornostjo, ki jih lahko kupite po smešno nizki ceni brez ustanovnega kapitala. Kot novost bodo odslej redno spremljali tudi tekočo statistiko davčnih neplačnikov, transakcij v tujino, javnih naročil ter ocene likvidnosti v slovenskem gospodarstvu.

Tema meseca: lahek zaslužek z ustanavljanjem družb

V zadnjih nekaj letih je zaslediti porast ponudb za nakup d.o.o. po silno ugodnih cenah, tudi zgolj po 300 ali 400 evrov. Za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je po zakonu o gospodarskih družbah potreben minimalni osnovni kapital v višini 7.500 evrov. Ob nakupu od ustanovitelja pa se pri notarju zgolj spremeni lastništvo, novi lastnik pa prevzame obveznost dolga do podjetja v višini ustanovitvenega kapitala, ki ga mora vrniti v določenem času preko nakazila na TRR ali v obliki stvarnega vložka.

V Bisnode Biltnu so preverili, koliko je bilo v letu 2013 ustanoviteljev, ki prodajajo nova podjetja, koliko so jih prodali in kaj se zgodi z njimi po prodaji.

Kot je razvidno iz analize, so skupne lastnosti ustanoviteljev d.o.o. naslednje:

  • za prodajo odprejo več podjetij v enem dnevu ali zelo kratkem obdobju, ta pa imajo enak naslov in zelo podobne nazive. 
  • v registru se jih zazna tako, da imajo zabeleženo spremembo »Čistopis spremenjenega akta o ustanovitvi/družbene pogodbe/statuta« in spremembo lastnikov, sedeža, običajno pa nekoliko tudi naziv podjetja.

Značilnosti ustanoviteljev, ki prodajajo nova podjetja (Vir slike: Bisnode Bilten marec 2014)

V letu 2013 je bilo 96 ustanoviteljev, ki so ustanovili več d.o.o. in vsaj eno prodali. Skupno so ustanovili 1.730 d.o.o., od katerih jih je 87,7 odstotka že zamenjalo lastnika. Med ustanovitelji je 63,5 odstotkov pravnih subjektov in 36,5 odstotkov fizičnih oseb.

Slednje so ustanovile 360 d.o.o., od katerih jih je bilo kar 83,1 odstotkov prodanih naprej. Ena fizična oseba je ustanovila in naprej prodala kar 57 d.o.o., še ena pa 23.

Med pravnimi osebami pa so to večinoma novoustanovljena podjetja: 50 odstotkov teh jih posluje komaj leto, 35,6 odstotkov jih posluje od 2 do 5 let, nad 5 let pa samo 13,6 odstotka.

 

Preprodana podjetja: vsako četrto brez ustanovnega kapitala (Vir slike: Bisnode Bilten marec 2014)

V letu 2013 je bilo od skupno 6.200 ustanovljenih d.o.o. 1.517 takih, ki so kmalu po ustanovitvi v PRS zabeležile spremembo lastnika in Čistopis spremenjenega akta o ustanovitvi/družbene pogodbe/statuta, kar se definira kot prodaja. To pomeni, da se je kar 24,5 odstotka vseh ustanovljenih d.o.o. ali vsaka četrta ustanovila brez ustanovitvenega kapitala – lastnik je prevzel dolg do podjetja.

Tema meseca: lesnopredelovalna panoga v Sloveniji: kriza ni bila priložnost

Analiza lesnopredelovalne panoge v Sloveniji za obdobje med 2000 in 2013 kaže, da je njen že tako skromen prispevek gospodarstvu kriza še dodatno in občutno oklestila. To še zlasti velja za predelavo lesa ter pohištveno dejavnost, medtem ko je proizvodnja papirja utrpela manj negativnih posledic.

Lesnopredelovalna panoga (podjetja so bila izbrana na podlagi glavne dejavnosti) se deli na naslednje dejavnosti:

  • obdelava in predelava lesa (proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva),
  • proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja ter 
  • proizvodnja pohištva. 

V letu 2013 je bilo v lesnopredelovalni panogi 3.470 delujočih podjetij, ki so leta 2012 zaposlovala 16.778 delavcev in skupaj ustvarila 1.864,3 milijona evrov prihodkov, kar je okoli 2 odstotka prihodkov slovenskega gospodarstva. V letu 2012 so po dolgem času ponovno izkazala dobiček, in sicer v vrednosti 10,4 milijona evrov.

Profil lesnopredelovalne panoge v Sloveniji (Vir slike: Bisnode Bilten marec 2014)

Od leta 2000 do 2013 je v lesnopredelovalni panogi postopek stečaja ali prisilne poravnave začelo skupaj kar 518 podjetij, kar je 15,7 odstotka povprečnega števila podjetij v panogi v tem obdobju. To hkrati pomeni, da je vsako 6. podjetje beležilo začetek stečaja ali prisilne poravnave. Izbrisalo pa se je kar 2.011 podjetij, v povprečju letno okoli 180 podjetij.

Napoved likvidnosti: najmanj likvidna proizvodnja pohištva 

Podjetja iz panoge v povprečju izkazujejo 19,2 odstotno verjetnost, da bodo zabeležila blokado TRR-ja v naslednjih 12 mesecih, kar je nad slovenskim povprečjem (ki znaša okoli 14 odstotkov) , znotraj panoge pa je ta odstotek različen.

Z vidika blokade so najbolj tvegana podjetja iz dejavnosti Proizvodnje pohištva, saj beležijo najvišji povprečni odstotek nastanka blokade in najvišji odstotek problematičnih podjetij, obratno pa velja za podjetja iz dejavnosti Proizvodnje papirja.

Vir: Bisnode Bilten marec 2014


Oznake: , ,