Mesečni pregled gospodarstva – november 2013

V rubriki "Mesečni pregled gospodarstva" vam predstavljamo pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu tako na makroekonomski kot na mikroekonomski ravni, ki je povzet po mesečni elektronski publikaciji podjetja Bisnode.
Mesečni pregled gospodarstva - marec 2014

Mesečni pregled gospodarstva – marec 2014 (Vir slike: Freeimages.com)

Kdo je bil v letu 2012 poslovno uspešnejši: država, tujci ali zasebniki?

V Bisnode so tokrat ugotavljali, ali obstaja povezava med lastništvom kapitala in uspešnostjo podjetij. V pregled so vzeli vsa podjetja, ki poslujejo vsaj 3 leta, imajo vsaj 5 zaposlenih in niso v postopkih insolvenčnosti ali izbrisa. Zanimala jih je primerjava med državnimi podjetji (več kot 50 odstotno lastništvo), podjetji v tuji lasti (več kot 50 odstotno lastništvo) in domačimi zasebnimi podjetji (več kot 96 odstotno lastništvo). 

Gre za 10.000 podjetij, ki ustvarijo 51 odstotkov prihodkov celotnega gospodarstva in 56 odstotkov vseh delovnih mest:

Število podjetij, prihodki od prodaje in število zaposlenih (Vir slike: Bisnode bilten november 2013)

Po višini ustvarjenih prihodkov so dejavnosti v vseh treh skupinah precej koncentrirane. Prvi dve dejavnosti pri vseh treh ustvarita kar več kot 60 odstotkov prihodkov:

 ‘Top dejavnosti’ po deležu prihodkov od prodaje (Vir slike: Bisnode bilten november 2013)

Napravili so primerjalno presojo, ki je upoštevala število zaposlenih, sredstva, dolgoročna sredstva, opredmetena osnovna sredstva, kratkoročna sredstva, zaloge, stroške blaga, materiala in storitev. Ugotovili so, da imajo največ uspešnih podjetij tujci, največ neuspešnih pa država:

Porazdelitev podjetij po uspešnosti (Vir slike: Bisnode bilten november 2013)

Največjo povprečno rast prihodkov od prodaje in dodano vrednost na zaposlenega imajo podjetja s tujim večinskim lastnikom. Razmeroma visoke povprečne plače so pri njih v jasni korelaciji z rastjo. Državna podjetja za njimi zaostajajo pri skoraj vseh parametrih – razen pri povprečnih plačah, ki so najvišje, a ne odražajo razvoja posla. Zasebniki po drugi strani kažejo največ interesa za posel, saj imajo najvišjo rast in prodajne marže. Da prevladujeta podjetniška usmeritev in lastniški interes, kažejo tudi višine povprečnih plač, ki so med vsemi najnižje. 

Štirje kazalci mesečnega poslovnega utripa

Poglejmo si štiri izbrane kazalce mesečnega poslovnega utripa za zadnje tri mesece. Z indeksom je predstavljeno gibanje kazalcev glede na predhodni mesec ter glede na isti mesec predhodnega leta. 

Vsebina Julij Avgust September Indeks sep13/avg13 Indeks sep13/sep12
Ustanovitve gospodarstev 1.939 1.154 1.920 166 105
Insolvenčni postopki * 332 280 411 147 146
Število blokiranih subjektov 12.569 13.610 16.034 118 110
Število narokov 458 253 932 368 110

* Vključuje stečaje pravnih oseb, prisilne poravnave in likvidacije.

Gibanje bruto domačega proizvoda (BDP)

Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti v državi. Je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu.

Najpomembnejši vir podatkov o gibanju BDP je računovodstvo v podjetjih, predvsem računovodski izkazi teh.

Grafikon prikazuje vrednost BDP-ja v Sloveniji po četrtletjih za obdobje dveh let. Podatki so merjeni na podlagi temeljnih agregatov nacionalnih računov v tekočih cenah in niso prilagojeni na vpliv sezone in število delovnih dni.

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj v Jesenski napovedi pričakujejo, da se bo BDP letos skrčil za 2,4 odstotka, prihodnje leto pa za 0,8 odstotka (Vir: UMAR).

Novoustanovljena podjetja

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. V grafikonu je prikazano število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu po mesecih.

Do konca septembra 2013 se je v Sloveniji ustanovilo 15.340 gospodarskih subjektov, 1.636 več kot v enakem obdobju lani.

Vir: Bisnode Bilten november 2013

Oznake: , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Delavnica: Optimizacija spletnih strani

06.04.2018 od 14:00 do 18:00
Delavnica: Optimizacija spletnih strani

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani.
Preberite več >>

Delavnica: Prodajni lijak

13.04.2018 od 14:00 do 17:00
Delavnica: Prodajni lijak

Uspešno postavljen prodajni lijak je eno izmed najpomembnejših marketinških orodij tega časa. Žalosti nas ugotovitev, da ga marsikatero slovensko podjetje bežno pozna, kaj šele uporablja v praksi. To želimo spremeniti, zato bomo na predavanju govorili o tem, zakaj bi moral biti prodajni lijak fokus vsakega posla.
Preberite več >>

Vse za podjetje