Minimalni prispevki za s.p. v letu 2014

Avtor Nejc Setnikar — 31.12.2013
Komentiraj!
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) je bil 5. 11. 2013 objavljen v Uradnem listu RS. Spremembe, ki se nanašajo na obračunavanje prispevkov za samozaposlene osebe veljajo za obračunska obdobja po 1. februarju 2014.
Minimalni prispevki za s.p. v letu 2014

Min. prispevki za s.p. v 2014. (Vir slike: sxc.hu)

Novosti glede prispevkov za tiste, ki že imajo odprt s.p. :

Od 1. februarja 2014 bo najnižja osnova za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje enaka 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. S tem se bo prispevek za zdravstveno zavarovanje zvišal tudi pri tistih samostojnih podjetnikih, ki trenutno plačujejo najnižje prispevke.

Preberite si še Izračun prispevkov za samostojne podjetnike v letu 2014 >>

Primerjava minimalnih prispevkov v l. 2013 in v l. 2014 za tiste, ki že imajo s.p. in za tiste, ki bodo šele odprli s.p.:

Leto

Že obratujoči s.p.

Na novo odprti s.p.

2013*

299,35 €

203,94 €

2014

(velja za mesec februar)

318,22 €**

 222,14 €*** oz. 260,57 €****

*november 2013

**S 1. februarjem 2014 bo najnižja osnova za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje 60% povprečne plače.

***Za prvih 12 mesecev po odprtju s.p.-ja velja delna oprostitev prispevkov za PIZ v višini 50%.

****Za naslednjih 12 mesecev velja delna oprostitev prispevkov za PIZ v višini 30%.

Izračun pripravila Mojca Vincek iz KLEOS, računovodske storitve, d.o.o.

Novosti glede prispevkov za tiste, ki bodo šele odprli s.p.:

Samostojni podjetniki, ki so po 1. juliju 2013 ali pa še bodo odprli s.p. in se registrirali v poslovni register, bodo v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register, oproščeni plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) v višini 50 % zneska prispevka. V naslednjih 12 mesecih bodo te osebe oproščene prispevka za PIZ v višini 30 % zneska prispevka.

Vir: Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - pojasnilo DURS in Oprostitev plačila prispevkov samozaposlene osebe po prvem vpisu v register - pojasnilo DURS

Prijavi se na e-novice!