miniMAX znižuje stroške poslovanja v Območnih združenjih Rdečega križa

Avtor SAOP — 01.10.2009
Komentiraj!
V Območnem združenju Rdečega križa Nova Gorica ter v Sevnici in Cerknici so za znižanje stroškov poslovanja in izboljšanje pregleda nad prihodki in odhodki pričeli uporabljati spletno poslovno rešitev miniMAX. V Ljubljani je postopek uvedbe miniMAXa v teku.
miniMAX znižuje stroške poslovanja v Območnih združenjih Rdečega križa

MiniMAX uporabljajo tudi dobrodelne organizacije.

Učinkovitost humanitarnih organizacij je v veliki meri odvisna od stroškovne učinkovitosti njihovega delovanja. Organizacije, kot je Rdeči križ, potrebujejo kakovostno informacijsko podporo, ki jim ob zmanjšanju obsega administrativnih opravil ali najemanja zunanjih izvajalcev omogočajo tudi nadzor nad poslovanjem ter kakovostne podatke za vodenje. V Območnem združenju Rdečega križa Nova Gorica so v letošnjem letu uvedli spletni program za vodenje poslovanja miniMAX, s katerim so postavili osnovo za stroškovno učinkovito izvajanje njihovih humanitarnih dejavnosti.

„Manj stroškov, kot jih imamo z našim delovanjem, več sredstev lahko dodelimo za humanitarne programe,“ je povedal Aleš Markočič, sekretar Območnega združenja Rdečega križa Nova Gorica. Z uporabo miniMAXa v OZRK Nova Gorica sami poskrbijo za večino finančno-računovodskih opravil, zato jim ni potrebno plačevati storitev računovodskega servisa ali zaposlovati računovodje. „Prihranki so vidni že po devetih mesecih uporabe, kljub začetnim stroškom uvedbe in prilagoditve. Za prihodnje leto tako pričakujemo, da bodo prihranki zaradi uvedbe miniMAXa še bolj opazni,“ je povedal Aleš Markočič.

miniMAX novogoriškemu Rdečemu križu zagotavlja, da imajo v vsakem trenutku vpogled v tekoče poslovanje na področju humanitarnih dejavnosti. Možnost dnevnega spremljanja poslovanja je še posebej pomembna zaradi dejavnosti, za katere imajo javna pooblastila republike Slovenije. „V našem Območnem združenju imamo ustanovljen Sklad za pomoč ljudem v stiski. V skladu se zbirajo finančna sredstva, ki so namenjena socialno ogroženim osebam iz 6 občin. Z miniMAXom na primer vodimo dnevno statistiko prihodkov in odhodkov po posamezni občini, kar pomeni, da lahko ob vsakem trenutku obveščamo javnost ali občine o tem, koliko sredstev smo namenili za posamezen socialni problem ali pa skupno nudeno pomoč ,“ pojasnjuje Markočič.

Z miniMAXom so izboljšali poslovanje tudi v drugih Območnih združenjih Rdečega križa, na primer v Sevnici in Cerknici, v Ljubljani pa je postopek uvedbe miniMAX pravkar v teku.

shranjeno pod:
Prijavi se na e-novice!