Na področju razpisov ena novost

Avtor — 10.08.2014
V tokratni rubriki "Aktualni razpisi" vam predstavljamo eno novost: dodelitev investicije za spodbujanje hitre rasti inovativnih, razvojno naravnanih in globalno usmerjenih podjetij, ki že imajo razvit produkt oz. storitev.
Na področju razpisov ena novost

Na področju razpisov ena novost (Vir slike: Freeimages.com)

Novost v tem tednu

Semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200 tisoč evrov

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo bo v prihodnjih nekaj mesecih v nekaj hitro rastočih, inovativnih, razvojno naravnanih in globalno usmerjenih podjetij, ki že imajo razvit produkt oziroma storitev, vložil 200 tisoč evrov v obliki semenskega kapitala (lastniškega vložka). Višina razpoložljivih sredstev znaša največ do 1.400.000 evrov. Rok za oddajo je 17. oktober 2014. Več o razpisu >>

Preostali aktualni razpisi

Zbiranje ponudb delodajalcev za zaposlitev brezposelnih, starih 50 in več let, iz vzhodne Slovenije, ki so vsaj 12 mesecev brezposelni ali so brez izobrazbe

Ponudbo lahko odda delodajalec, registriran kot pravna ali fizična oseba za opravljanje dejavnosti ter kot samostojni poslovni subjekt. Subvencija za zaposlitev je v višini 5.000 evrov na osebo. Skupaj je na voljo 3.800.000 evrov. Rok za oddajo je 30. september 2014Več o razpisu >> 

Dodelitev nepovratnih sredstev za vzrejo čebeljih matic za leto 2014

Prijavijo se lahko vzrejevalci čebeljih matic, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih čebeljih matic v letu 2013 najmanj za 5 odstotkov. Subvencija za gospodarske čebelje matice znaša 1,5 EUR na čebeljo matico, za rodovniške čebelje matice pa subvencija znaša 7 EUR. Subvencija vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic znaša 1.500 evrov. Skupaj je na voljo 30.000 evrov. Rok za oddajo je 31. avgust 2014. Več o razpisu >>

Sofinanciranje ter kreditiranje investicij v učinkovito rabo energije 

Denarna sredstva so namenjena za mikro, malim in srednje velikim podjetjem za investicije v daljinsko ogrevanje ali daljinsko hlajenje, energetsko učinkovitost novih zgradb, visoko učinkovitostjo kogeneracije toplote in energije in podobno. Rok za oddajo je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. oktobra 2014Več o razpisu >>

Kredit P1B 2014 z obrestno mero 1,95% + 6-mesečni EURIBOR

Upravičeni stroški so materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva. Trgovine se lahko prijavijo samo za investicije ali za investicijo v kombinaciji z obratnimi sredstvi. Za prijavo na razpis potrebujete bančni sklep o odobritvi kredita. Roki za prijavo so 15. september, 15. oktober, 17. november in 15. december. Več o razpisu >>  

Kredit P1B TIP 2014 s subvencionirano obrestno mero 0,00% + 6-mesečni EURIBOR

Razpis je namenjen za konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Trgovine niso upravičene. Za prijavo na razpis potrebujete bančni sklep o odobritvi kredita. Rok za prijavo je 5. september 2014. Več o razpisu >>

Aktualni evropski razpisi

SME Instrument

Na voljo so nepovratne finančne spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki imajo evropski potencial. Naslednji rok za prijavo prve faze je 24. september 2014. Gre za odlično priložnost za vaše inovativne ideje Več o razpisu >>

Horizon 2020

Nepovratna sredstva v okviru tega razpisa so namenjena za raziskave in inovacije. Sredstva so namenjena kot pomoč spodbujanju na znanju temelječega gospodarstva in reševanju vrašanj, ki ustvarjajo razlike v življenju ljudi. Več o razpisu >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


Oznake: , ,