Koristno: Na voljo 200 tisoč evrov za inovativna podjetja

Avtor Maja Borštnik — 04.08.2014
Komentiraj!
Slovenski podjetniški sklad je objavil nov razpis za inovativna, razvojno naravnana in globalno usmerjena podjetja, ki že imajo razvit produkt oziroma storitev. Za vsako posamezno podjetje bo na voljo 200 tisoč evrov v obliki semenskega kapitala.
Koristno: Na voljo 200 tisoč evrov za inovativna podjetja

Koristno: Na voljo 200 tisoč evrov za inovativna podjetja (Vir slike: Freeimages.com)

Razpis, imenovan SK200, je namenjen predvsem spodbujanju nastajanja novih inovativnih podjetij in njihovo nadaljnjo rast. Prav tako je namenjen povezovanju obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter nenazadnje tudi spodbujanju vlaganja zasebnih investitorjev v semensko fazo razvoja podjetja.

Razpis bo odprt do 17. oktobra 2014.

Upravičenci, ki lahko dobijo 200 tisoč evrov sredstev v obliki semenskega kapitala, so mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

Pogoji so še: podjetje mora biti mlajše od 5 let, ne sme kotirati na borzi, še ni delilo dobička, ni nastalo z združitvijo ter je razvojno naravnano in globalno usmerjeno.

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni globalni rasti podjetja, nadaljnjemu razvoju produktov in storitev, kot so npr.:

  • stroški razvoja,
  • plače zaposlenih, ki delajo na razvoju ali prodaji,
  • stroški promocije, 
  • stroški najema opreme, 
  • stroški najema poslovnih prostorov, 
  • stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, 
  • materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni rasti podjetja oziroma nadaljnjemu razvoju produktov in storitev ipd.

Investicija se odobri za upravičene stroške nastale od podpisa pogodbe do 31. decembra 2016.

Vir: Podjetniški sklad

Prijavi se na e-novice!