Na voljo so nepovratna finančna sredstva

Avtor — 05.12.2014
V rubriki "Aktualni razpisi" vam tokrat predstavljamo dve novosti: nepovratne finančne spodbude za raziskovalno razvojne projekte z evropskim potencialom in nepovratna sredstva za raziskovalno razvojne projekte na področju IKT.
Na voljo so nepovratna finančna sredstva

Na voljo so nepovratna finančna sredstva (Vir slike: Freeimages.com)

Aktualni razpisi

SME Instrument – Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij. Več informacij >>

ICT 2015 – Dne 15. oktobra 2014 je Evropska komisija objavila razpise za zbiranje predlogov na področju IKT s skupnim proračunom v višini 561 mio EUR. IKT 2015 je del programa Obzorje 2020. Razpisi so namenjeni podpori strategije v industriji na srednji in dolgi rok. Preko razpisov želi Evropska komisija spodbuditi hitrejši prehod od raziskav do trga. Več informacij >>

Aktualni razpisi v Bruslju

Sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja – Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za gospodarske družbe oz. samostojne podjetnike posameznike, ki jih bodo izvajali študentje v skupinah od 3 do 10 študentov pod mentorstvom delovnega in pedagoškega mentorja (visokošolski učitelj ali asistent z doktoratom). Več informacij >>

Financiranje naložb MSP v učinkovito rabo energije – Gre za financiranje naložb v učinkovito rabo energije mikro, malih in srednje velikih podjetij. Sredstva so kombinacija nepovratnih in povratnih virov. Več informacij >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

Oznake: , ,