Na voljo so nova nepovratna sredstva

Avtor — 29.06.2015
V današnji rubriki "Aktualni razpisi" si preberite več o predfinanciranju projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi, nepovratnih sredstvih za sejme v tujini ter nepovratnih sredstvih za raziskavo tujega trga.
Na voljo so nova nepovratna sredstva

Na voljo so nova nepovratna sredstva (Vir slike: BigStockPhoto.com)

Novi razpisi

1. Predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi

Predmet razpisa je predfinanciranje (posojila) projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015. Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so pravne osebe, katerih ustanovitelji ali soustanovitelj je država, občina, nevladne organizacije, grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe, pravne osebe zasebnega prava ter javne ustanove za gospodarski razvoj. 

Več o razpisu >>

2. Nepovratna sredstva za sejme v tujini

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih sejmov v tujini, ki so vpisani v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase ali v mednarodnem registru sejmov AUMA in imajo vsaj 10 odstotni delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljalci. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.

Več o razpisu >>

3. Nepovratna sredstva za raziskavo tujega trga v letu 2015

Predmet razpisa je sofinanciranje izdelave tržne raziskave podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, glede možnosti prodora obstoječega izdelka/storitve na nov tuji trg in prodora novih izdelkov/storitve na nov tuji trg. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.

Več o razpisu >>

Vir: Tiko pro d.o.o.

Oznake: , ,