Razpis P2R: 3,2 mio sredstev za startupe iz območij z visoko brezposelnostjo

Avtor — 02.08.2016
Slovenski podjetniški sklad je razpisal nepovratna sredstva za startupe, nastale med 1. januarjem 2014 in 23. avgustom 2016 v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. Podjetja lahko prejmejo do 40 tisoč evrov subvencije.
Razpis P2R: 3,2 mio sredstev za startupe iz območij z visoko brezposelnostjo

Na voljo so sredstva za startupe iz območij z visoko brezposelnostjo (Vir slike: Pixabay.com)

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Vlagatelji morajo imeti sedež podjetja na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo:

Rok za oddajo vloge v letu 2016: 23. avgust 2016.

  • območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,
  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
  • območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,

in so bila registrirana od 1. 1. 2014 do 23. 8. 2016 (upošteva se datum registracije podjetja oz. datum priglasitve pri pristojnem organu, v primeru socialnega podjetja pa datum registracije pred pridobitvijo statusa socialnega podjetja).

Informacija za tiste, ki razmišljate o prijavi na P2R. V točkovniku je tudi udeležba v mentorskih programih, kamor sodijo tudi svetovanja Zavoda mladi podjetnik.

Maksimalna odobrena višina subvencije za upravičenca je do največ 40.000 eur v dveh letnih izplačilih in sicer do največ 15.000 eur v letu 2016 in do največ 25.000 eur v letu 2017. Sofinanciranje ima status pomoči de minimis.

Vir: Tiko pro d.o.o.


Oznake: