Na voljo subvencije za zaposlovanje brezposelnih

Avtor — 01.08.2014
Tokrat vam v rubriki Aktualni razpisi predstavljamo dve novosti, in sicer razpis, namenjen čebelarjem, ki vzrejajo čebelje matice, ter razpis, namenjen delodajalcem, ki nameravajo zaposliti brezposelne posameznike iz vzhodne Slovenije, starejše od 50 let.
Na voljo subvencije za zaposlovanje brezposelnih

Na voljo subvencije za zaposlovanje brezposelnih (Vir slike: Freeimages.com)

Novost v tem tednu

Dodelitev nepovratnih sredstev za vzrejo čebeljih matic

Prijavijo se lahko vzrejevalci čebeljih matic, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih čebeljih matic v letu 2013 najmanj za 5 odstotkov. Subvencija za gospodarske čebelje matice znaša 1,5 evra na čebeljo matico, za rodovniške čebelje matice pa subvencija znaša 7 evrov. Subvencija vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic znaša 1.500 evrov. Skupaj je na voljo 30.000 evrov. Rok za oddajo je 31. avgust 2014. Več o razpisu >> 

Zaposlitev brezposelnih iz vzhodne Slovenije, starejših od 50 let

Poteka zbiranje ponudb delodajalcev za zaposlitev brezposelnih, starih 50 in več let, iz vzhodne Slovenije, ki so vsaj 12 mesecev brezposelni ali so brez izobrazbe. Ponudbo lahko odda delodajalec, registriran kotpravna ali fizična oseba za opravljanje dejavnosti ter kot samostojni poslovni subjekt. Subvencija za zaposlitev je v višini 5.000 evrov na osebo. Skupaj je na voljo 3.800.000 evrov. Rok za oddajo je 30. september 2014. Več o razpisu >>

Preostali aktualni razpisi

SME Instrument 

Na voljo so nepovratne finančne spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki imajo evropski potencial. Naslednji rok za prijavo prve faze je 24. september 2014. Odlična priložnost za vaše inovativne ideje! Več informacij >> 

Financiranje naložb v učinkovito rabo energije

Gre za kredite s kombinacijo nepovratnih sredstev za financiranje naložb v učinkovito rabo energije mikro, malih in srednje velikih podjetij za investicije v daljinsko ogrevanje ali daljinsko hlajenje, energetsko učinkovitost novih zgradb, visoko učinkovitostjo kogeneracije toplote in energije in podobno. Progam je v obsegu do 5,3 milijonov evrov. Rok za oddajo je do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. oktobra 2014. Več informacij >> 

P1B 2014

Še vedno je na voljo kredit P1B 2014 z obrestno mero 1,95% + 6-mesečni EURIBOR.  Upravičeni stroški so materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva. Trgovine se lahko prijavijo samo za investicije ali za investicijo v kombinaciji z obratnimi sredstvi. Za prijavo na razpis potrebujete bančni sklep o odobritvi kredita. Roki za prijavo so 15. september, 15. oktober, 17. november in 15. december 2014. Več informacij >>  

P1B TIP 2014

Na voljo samo še 2 roka za P1B TIP 2014 – kredit s subvencionirano obrestno mero 0,00% + 6-mesečni EURIBOR za konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Trgovine niso upravičene. Za prijavo na razpis potrebujete bančni sklep o odobritvi kredita. Rok za prijavo je 5. september 2014. Več informacij >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


Oznake: , ,