Nadzori tržnega inšpektorata RS

Avtor tehtnic4 — 29.04.2009
Komentiraj!
Pri poslovanju morajo podjetja paziti, da ne kršijo katerega od mnogih zakonov in predpisov, saj jih lahko v tem primeru pod drobnogled dobi kateri od slovenskih inšpektoratov. Za podjetnike sta med pomembnejšimi davčni in tržni inšpektorat, ter morebitni drugi inšpektorati, ki so pristojni za nadzor področja na katerem podjetje deluje.

Tržni inšpektorat je organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo, ki opravlja široko paleto nadzorov na področjih varstva potrošnikov, varnosti proizvodov, trgovine, gostinstva, obrti, storitev, cen, turizma, varstva konkurence in varstva avtorskih pravic.

Opravlja tudi nadzor spoštovanja avtorskih pravic na računalniškem področju na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, po katerem za računalniške programe veljajo: pravica reproduciranja (pod kakšnimi pogoji se lahko računalniški program uporablja), pravica distribuiranja (na kakšen način se računalniški program lahko prodaja ali prenaša med uporabniki) in pravica dajanja v najem (avtorju podeljuje izključno pravico dajanja računalniškega programa v najem).

Leta 1999 je bila ustanovljena posebna skupina tržnih inšpektorjev, ki so za tovrstni nadzor posebej usposobljeni. Preverjajo zakonitost instalacije računalniških programov in v primeru kršitve zakona v upravnem postopku poslovnemu subjektu izrečejo opozorilo na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), izdajo upravno odločbo, ki nalaga odpravo kršitve in izrečejo prekrškovno sankcijo (opozorilo na podlagi Zakona o prekrških (ZP-1), opomin, plačilni nalog ali globo z odločbo o prekršku in zaračunajo stroške postopka). V primeru nesodelovanja v postopku pa inšpektor lahko določi upravni postopek zaradi oviranja inšpekcijskega dela na podlagi določila Zakona o tržni inšpekciji (ZTI) in ZIN.

V letu 2007 je Tržni inšpektorat prvič izvedel tudi nadzor naključno izbranih gospodarskih subjektov ne glede na dejavnost, čigar namen je ugotoviti, kako v povprečju gospodarski subjekti pri svojem poslovanju spoštujejo zakonske in podzakonske predpise. Za razliko od drugih nadzorov inšpektorata, ki so navadno posledica prijave kršitve, se ta nadzor izvaja med naključno izbranimi registriranimi gospodarsimi subjekti.

Več informacij o nadzorih tržnega inšpektorata lahko najdete na njihovi spletni strani.

 

Vir: Tržni inšpektorat RS

shranjeno pod:
Prijavi se na e-novice!