Nagradne igre na spletu

Avtor — 06.11.2013
Želite za boljšo promocijo svojega izdelka ali storitve organizirati nagradno igro? Potem si preberite ta članek, saj govori o igrah na srečo, nagradnih igrah in pravilih ter zahtevah naše zakonodaje glede nagradnih iger.
Nagradne igre na spletu

Nagradne igre na spletu. (Vir slike: sxc.hu)

Pogosto se zastavlja vprašanje, ali je nagradna igra, igra na srečo. Četudi tiste nagradne igre, pri katerih se sodelovanje v igri pogojuje z nakupom, ustrezajo definiciji nagradne igre iz Zakona o igrah na srečo[1], pa ta zakon vsebuje izrecno določbo o tem, da se “nagradni razpisi v reklamne namene, ki jih prirejajo gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki”, ne štejejo za igre na srečo (5. člen ZIS) , torej zanje ni potrebno pridobiti dovoljenja ali koncesije in igre tudi ni potrebno nikamor prijavljati oz. o njej sporočati podatkov.

Pravila in zahteve zakonodaje

1. Organizator je razpisano nagrado dolžan podeliti, saj ZVPNPP obljubljanje nagrade, ki nato ni podeljena, šteje za zavajajočo poslovno prakso, za katero je zagrožena globa od 3.000 € do 40.000 € za pravno osebo in od 300 € do 2.000 € za odgovorno osebo.

2. O podelitvi nagrade je dolžan odločiti organizator ali pa ena ali več oseb (komisija), ki jih on določi. V primeru, da so v razpisu (pravilih, pogojih) določeni kriteriji za podelitev nagrade, mora biti nagrada podeljena skladno z njimi, sicer je podelitev mogoče izpodbijati pred sodiščem.

3. Nagrada je lahko vezana na določeno dejanje (npr. objava fotografije, “všečkanje” na FB, izpolnitev ankete ipd.), na dosego določenega uspeha (npr. pravilni odgovori na vsa vprašanja pri kvizu) ali na kakšen drug pogoj.

4. Pravico do nagrade ima tisti, ki prvi opravi dejanje, za katero je bila nagrada obljubljena. Če je bilo več oseb enako hitrih, se nagrada med njih razdeli po enakih delih. OZ sicer ne ureja primerov, ko se nagrada podeli z žrebanjem enega ali več dobitnikov, zato je absolutno nujno, da se v razpisnih pravilih oz. pogojih nagradne igre to izrecno navede. V nasprotnem primeru je organizator dolžan nagrado podeliti (oziroma razdeliti) vsem udeležencem, ki izpolnijo razpisane pogoje.

5. Če je bil v razpisu nagradne igre določen rok za sodelovanje, nagradne igre (obljube) ni mogoče preklicati. Če rok ni bil določen, je mogoče igro preklicati na enak način, kot je bila objavljena, ali z osebnim sporočilom udeležencem (možno tudi po e-pošti oz. sms sporočilu), z nekaterimi dodatnimi varovalkami za udeležence.

6. Če želi organizator pridobiti lastninsko oz. kakšno drugo (primeroma avtorsko) pravico na delu, ki je bilo nagrajeno, ali na delih, ki so mu bila posredovana (npr. poslana po pošti, e-pošti, objavljena na FB strani nagradne igre oz. na drugih družabnih omrežjih, itd.) v okviru nagradne igre, mora to izrecno določiti v razpisu (pravilih, pogojih) nagradne igre. V nasprotnem primeru pravice ne pridobi.

7. Pridobivanje kupcev z dajanjem ali obljubljanjem nagrad, ki po vrednosti občutneje presegajo vrednost blaga ali storitve, s katero kupec pridobi možnost nagrade, se po določbi ZVK šteje za dejanje nelojalne konkurence, ki je prepovedana in se sankcionira z najmanj 12.500 € globe. V praksi veliko organizatorjev to prepoved obide s klavzulo “nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri”.

Več tovrstni pravnih nasvetov najdete na portalu Vzorci pogodb. V primeru, da želite prejemati brezplačni e-časopis Pravna pisarna kliknite tukaj.

Vir: Verlag Dashöfer


Oznake: , , , ,