Nagradni natečaj za Evopsko podjetniško video nagrado 2009

Avtor — 02.02.2009
Generalni Direktorat Evropske komisije za podjetništvo in industrijo razpisuje nagradni natečaj za Evropsko podjetniško video nagrado 2009, katere osrednji cilj je ponuditi Evropejcem priložnost, da razmislijo o podjetništvu in svojih kariernih priložnostih v okviru podjetništva. Nekatere poslane videe pa namerava Evropska komisija uporabljati v prihodnjih kampanjah za promocijo podjetništva.
Nagradni natečaj za Evopsko podjetniško video nagrado 2009

Evropska podjetniška video nagrada

Zakaj Evropska podjetniška video nagrada? 

Podjetništvo je ključ do višjega življenjskega standarda ter večje rasti in boljših delovnih mest. Podjetništvo ne pomeni zgolj služenje denarja, pač pa naši družbi omogoča, da postane bolj odzivna na današnje izzive. Podjetništvo omogoča tako oblikovanje novih idej kot tudi prevzem odgovornosti zase in ostale sodelujoče. Lahko je celo zabavno. Poslovne ideje so včasih lahko zelo preproste…kljub temu jih je veliko že spremenilo svet.

Evropska komisija je predana promoviranju podjetništva ter ustvarjanju boljših pogojev za podjetja, predvsem za manjša podjetja. Evropa potrebuje več podjetnikov in namen tega natečaja je spodbuditi ljudi, da začnejo razmišljati o podjetništvu kot eni izmed svojih kariernih priložnosti.

Ustvarjalci se lahko za nagrade potegujejo v treh kategorijah: 

  • “Podjetniški duh” 
  • “Inovativno podjetništvo” 
  • “Odgovorno podjetništvo”

Evropska podjetniška video nagrada 2009 bo podeljena v okviru prvega Evropskega tedna za mala in srednja podjetja, ki se bo odvijal med 6. in 14. majem 2009. Osnovni namen kampanje je spodbujanje podjetništva po Evropi in informiranje podjetnikov o podpori, ki jim je na voljo na evropski, državni in lokalni ravni. 

Zakaj je dobro sodelovati?

Ustvarjalci najboljših video prispevkov bodo povabljeni na slavnostno otvoritev Evropskega tedna za mala in srednja podjetja, ki bo 6. maja 2009 v Bruslju. Nagrajeni videi bodo predstavljeni širšemu občinstvu TV producentov, novinarjev, umetnikov ter ostalih podjetnikov. Potne stroške in stroške nastanitve bo krila Evropska komisija. Če nagrajenci še niso polnoletni, Evropska komisija krije potne stroške in stroške namestitve tudi enemu izmed strašev ali skrbnikov. 

Vsi nagrajeni video prispevki bodo objavljeni in promovirani na spletni strani Evropske komisije.

Kdo lahko sodeluje na razpisu? 

Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki so bodisi državljani bodisi imajo stalno prebivališče v eni izmed 27 držav članic EU ali na Norveškem, Islandiji, Liechtensteinu, na Hrvaškem, Makedoniji, Črni Gori, Albaniji, Srbiji, Turčiji in Izraelu, razen v primerih, ko takšno sodelovanje prepoveduje ali omejuje nacionalna zakonodaja omenjenih držav.

Kakšne vrste videa lahko prijavitelji prijavijo? 

Prijavitelji lahko prijavijo kakršenkoli video, ki naj bo čimbolj originalen in kreativen, seveda pa mora vsebovati sporočilo o podjetništvu. Evropska komisija bo iz natečaja izključila vse video prispevke s propagandnimi sporočili ter tiste, ki vsebujejo elemente nasilja ali pornografije ali druge neprimerne vsebine.

Video prispevki naj ne bodo krajši od ene (1) minute in in ne daljši od (3) treh minut.

Ker gre za mednarodni natečaj, naj bodo video prispevki narejeni na način, da bodo razumljivi povsod po Evropi. Prijavitelji pa naj upoštevajo tudi minimalne tehnične standarde (digitalni format), tako da video mogoče nemoteno predvajati tudi na televiziji.

Rok za oddajo 

Vsi zainteresirani lahko svoje video prispevke pošljejo najkasneje do 31. marca 2009.

Možnosti pošiljanja video prispevkov 

Vsi sodelujoči lahko svoje video prispevke pošljejo na dva načina: 
1. Svoje video prispevke lahko naložijo/shranijo na medmrežje 
A) Naložite svoj video na medmrežje (npr. na video računalniško okolje ali na kakšno gostujočo spletno stran). Ime videa se mora začeti z “EEVA2009”. Vsak sodelujoči pa lahko prijavi en video prispevek v posamezni kategoriji.

B) Lahko se prijavite na spletni strani, nam pošljete URL za vaš(e) video prispevek(e) ter ocenjevalcem zagotovite dostop brezplačno in brez prijave. Pri tem pa mora prijavitelj podati izjavo, da se strinja s pogoji natečaja. Prijavitelj mora podati tudi vse potrebne podatke, da bi ga ocenjevalci lahko kontaktirali v primeru, da bi bil njegov video prispevek nagrajen. Seveda je ocenjevalec zavezan k varstvu osebnih podatkov in podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.    

2. Svoje video prispevke pošljejo neposredno na Evropsko komisijo 
V tem primeru morajo sodelujoči svoje video prispevek skupaj z izpolnjenim, natisnjenim in podpisanim obrazcem poslati na Evropsko komisijo, na naslov: DG Enterprise and Industry, Unit E.1., Rue de la Loi, B – 1049 Brussels.

Nagrade 

Ustvarjalci prvonagrajenih video prispevkov v vsaki kategorji bodo prejeli nagrado v vrednosti 3.000 EUR. 
Za drugo mesto bodo ustvarjalci prejeli nagrado v vrednosti 2.000 EUR. 
Za tretje mesto bodo ustvarjalci prejeli nagrado v vrednosti 1.000 EUR.

Evropska komisija bo podelila skupno devet (9) nagrad v zgoraj omenjenih kategorijah.

Več informacij o Evropski podjetniški video nagradi 2009 je dostopnih na spletni strani