Najava kredita P1 – Garancija Sklada za subvencijo obrestne mere

Avtor — 26.03.2012
Imate nove poslovne ideje, kupujete tehnološko opremo, potrebujete ugodno financiranje obratnih sredstev? S pomočjo javnega razpisa Slovenskega podjetniškega sklada »Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere«, ki bo objavljen aprila 2012, lahko uresničite vaše načrte.
Najava kredita P1 - Garancija Sklada za subvencijo obrestne mere

Najava kredita P1 – Garancija Sklada za subvencijo obrestne mere (Vir slike: sxc.hu)

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah.

Znani so že pogoji najema kredita:

  • Maksimalna višina kredita za investicije: do 1,5 mio EUR
  • Maksimalna višina kredita za obratna sredstva: do 200.000 EUR
  • Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6-mesečni + 1,95%.
  • Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; (moratorij max. 2 leti)
  • Višina garancije: od 60 – 80% glavnice kredita

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Prijavijo se lahko podjetja vseh dejavnosti (razen področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo in oddelek 05 – Pridobivanje premoga), vključno s trgovinsko dejavnostjo.

Prvi korak k pristopitvi k razpisu je pozitiven sklep vaše banke o odobrenem kreditu. Ker bo razpis objavljen v aprilu, se bodo upoštevale bilance za leto 2011.

Vir: TikoPro

Oznake: ,